Thorsgade 61

hBotilbud, Midlertidigt botilbud, Opholdssted
København
1 af 9 billeder
Alle billeder

Om Thorsgade 61

Fysiske rammer

Se video fra Thorsgade 61.

Thorsgade 61 ligger i et stemningsfyldt kvarter på Nørrebro med butikker, caféer og parker i gåafstand. Den centrale placering med gode transportmuligheder gør det let at komme til studie, praktik, arbejde, venner og pårørende. Cykelturen til Indre By tager fx under 15 minutter, og metroen ved Nørrebros Runddel er fem minutters gang væk.
Afdelingen er centreret om vores åbne køkken og stue, hvor der er gode muligheder for at øve sig i fællesskabet.
Alle beboere har deres egen studiolejlighed med entré, badeværelse, værelse og mulighed for tekøkken.

Målgruppe

Afdelingen henvender sig til unge voksne med sociale og psykiatriske udfordringer, som primært internaliseres. Det vil sige, de mestrer udfordringer og følelsesmæssig smerte uhensigtsmæssigt ved at vende den skadende tanke, følelse og adfærd mod sig selv.
Målgruppens kognitive niveau ligger indenfor eller tæt på normalområdet, og de har et funktionsniveau, hvor de har behov for moderat eller væsentlig støtte ved indskrivning. Støtten tilpasses under opholdet.
Diagnostisk kan målgruppen have autismespektrum forstyrrelse af let grad, ADD, OCD samt angst og tvangstilstande med repetetiv og ritualiserende adfærd som centrale kompensationsstrategier, der kan manifestere sig som restriktiv spiseforstyrrelse. Beboerne kan være præget af mentaliseringsudfordringer, depressioner og have selvskadende adfærd samt forbigående psykoser på baggrund af fysisk og psykisk stressbelastning.
Målgruppen har behov for en specialiseret indsats, en struktureret og forudsigelig hverdag og psykoedukation. ADL – social færdighedstræning, beskæftigelse og eventuelt medicin vil ofte være nødvendig for at kunne indgå i indsatserne og nå de mål, de selv har for deres liv, og som er sat for dem.
Thorsgade 61 støtter målgruppen i overgangen til en mere selvstændig tilværelse – eventuelt med støtte i eget hjem.

Tilgang

På Thorsgade 61 tager vi udgangspunkt i den handleplan og de mål, der er sat fra myndigheds sagsbehandler i anbringelseskommunen. Den overordnede målsætning er altid at gøre den unge så selvhjulpen som muligt. Handleplanen omsættes til individuelt tilrettelagt planer og delmål, hvor beboernes ressourcer, motivation og egne mål er i fokus, fordi vi ved, at det er afgørende for beboernes udvikling, læring og trivsel. Medarbejderne møder beboere i en professionel relation og med respekt - uanset deres adfærd - og tager udgangspunkt i deres nærmeste udviklingszone i forhold til ansvar og medbestemmelse, med viden om og forståelse for deres udfordringer.

Medarbejderne er bevidste om, at beboerne har behov for:

 • en forudsigelig, struktureret og forenklet hverdag
 • hjælp til overblik og organisering
 • en ydre plan der kan støtte beboerne i at navigere i deres indre kaos
 • udvikling af mentaliseringsevne.

Vores indsats består derfor i, at vi:

 • kompenserer for det, beboerne ikke kan
 • fokuserer på det, beboerne endnu ikke har udviklet, men kan guides til - sikrer en plan for og tilpasning af hverdagen
 • har viden om og fokus på beboernes ressourcer og udviklingspotentiale og kender mål og metoder, der kan knyttes til denne udvikling.
 • arbejder på at støtte og styrke beboerens sociale netværk og få et konstruktivt samarbejde med pårørende
 • har fokus på fysisk og mental sundhed, samt støtter beboerne i beskæftigelse og at udvikle et mere selvstændigt liv med skole, fritidsaktiviteter, arbejde og eventuelt uddannelse
 • sikrer samarbejde med psykiatrien og støtter op om stabil medicinering.

Thorsgade 61 arbejder mentaliseringsbaseret, hvilket indebærer at udvikle beboernes evne til at se sig selv udefra og andre indefra blandt andet via ”sociale historier”, ”spejling” og ”undertekstning”.
Beboerne vil desuden møde medarbejdere, som forstår indre eller ydre kontroltab og arbejder med low arousal. Medarbejderne støtter op om beboernes medicinske behandling som en del af den helhedsorienterede behandlingsindsats.

Plads på Thorsgade 61

For at få plads i et af vores opholdssteder eller botilbud, skal man først visiteres af kommunen. Når Thorsgade 61 modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.
Visitationsteamet vurderer, om borgeren matcher målgruppen, og hvilken pædagogisk behandlingsindsats borgeren har behov for.

Godkendelse

Thorsgade 61 er godkendt efter:

 • serviceloven § 107
 • serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

Vis hele beskrivelsen Luk