Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet og Socialtilsynet fører tilsyn på Altidens børne- og ungehjem og botilbud. Fælles for de tre myndigheder er, at de alle fører tilsyn både i det offentlige og det private. Tilsyn gennemføres løbende som anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Tilsyn – Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med det sundhedsfaglige virke.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn og proaktive tilsyn. Ved et risikobaseret tilsyn udtrækkes et tema. Det kan f.eks. være temaer såsom sektorovergange eller medicinhåndtering. Herefter udtrækkes steder, de vil besøge, på baggrund af det pågældende tema. Et proaktivt tilsyn udspringer oftest af klagesager og henvendelser fra patienter, pårørende eller andre offentlige myndigheder samt på baggrund af mediesager.

Et tilsynsbesøg fra Styrelsen fra Patientsikkerhed er altid anmeldt. Varslingen før tilsynsbesøget varierer mellem en dag og seks uger.

Efter et tilsynsbesøg vurderes det sundhedsfaglige virke på en skala fra 0-3, hvor 0 er det bedste.

Find tilsynsrapporter under hvert af Altidens tilbud

Mere information om tilsyn


Tilsyn – Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører grundtilsyn og specialtilsyn på arbejdsmiljøområdet.

Grundtilsyn

Ved et grundtilsyn melder Arbejdstilsynet deres ankomst inden for 1-12 måneder, hvorefter de kommer uanmeldt inden for den angivne tidsramme. Ved et specialtilsyn ser Arbejdstilsynet på, om der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden.

Specialtilsyn

Ved et specialtilsyn udtrækkes arbejdsulykker til nærmere undersøgelse. Der udtrækkes af de ulykker, hvor der er anmeldt en arbejdsskade med fravær. Et specialtilsyn er anmeldt inden ankomst. 

Mere information om grundtilsyn

Mere information om specialtilsyn


Tilsyn – Socialtilsynet

Socialtilsynet har til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn. Det er den eneste myndighed, der kan lukke et socialt tilbud.

Når Socialtilsynet fører tilsyn på børne- og ungeområdet, er der særligt fokus på forældrerollen og det særlige omsorgsområde, relationsarbejdet med det nærmeste netværk samt uddannelse og beskæftigelse.

Når Socialtilsynet fører tilsyn på voksenområdet, er der særligt fokus på udvikling og at skabe en meningsfyldt hverdag for den voksne. Den voksne skal kunne mest muligt selv og inddrages i med- og selvbestemmelsesretten. Derudover er der fokus på, at den voksne har kontakt til omverdenen på en måde, der giver mening for pågældende.

Fælles for børne- og ungeområdet og voksenområdet er, at Socialtilsynet både kan komme på anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Anmeldt og uanmeldt besøg

Et anmeldt tilsyn er et driftsorienteret tilsynsbesøg på en forudbestemt dato, hvor tilbuddet får tid til at forberede sig og sende materiale til Socialtilsynet.

Et uanmeldt tilsyn er en vurdering af et øjebliksbillede, og det kan foregå på alle tidspunkter af døgnet. Her har tilbuddet mulighed for at meddele, at tidspunktet ikke passer på grund af en eller flere af børnene, de unge eller de voksnes dagsform, hvorefter Socialtilsynet vurderer, om de skal komme tilbage på et andet tidspunkt. Efter et uanmeldt tilsyn skal tilbuddet ofte sende skriftligt materiale på baggrund af tilsynsbesøgets fokus.

Under et tilsynsbesøg vurderer Socialtilsynet tilbuddet på baggrund af valgte temaer fra Kvalitetsmodellen, som de arbejder ud fra. Efter et tilsynsbesøg modtager tilbuddet en rapport, hvor de berørte temaer er scoret fra 1-5, hvor 5 er det bedste.

Mere information om Socialtilsynet

Altiden Ekko tilsyn botilbud voksne borger medarbejder

Kontakt Altidens socialområde

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Altidens socialområde samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet og Socialtilsynet, er du velkommen til at kontakte os.

Tilsynschef for socialområdet, Rikke Laulund Grabowski

Tlf.: 41 77 65 79
rikke.grabowski@altiden.dk

Her finder du alle Altidens tilbud