Hvordan foregår indflytningen på et botilbud?

Indflytningen på et Altiden botilbud sker efter, at man har fået tildelt en plads på et botilbud af kommunen. Herefter aftales selve indflytningsforløbet mellem kommunen og visitationsafdelingen for at sikre den bedst mulige indflytning. Borgeren inkluderes i indflytningen, da det er individuelt, hvordan flytningen foregår.

Hvad skal man have med?

Hvis der er behov for assistance til bookning af flyttefirma i forbindelse med flytning til et botilbud, kan man kontakte visitationsafdelingen, som er klar til at hjælpe.
Boligerne indrettes efter borgerens behov og ønsker. Botilbuddene stiller en seng og en kommode til rådighed, og øvrigt inventar såsom lamper, stole og andet står borgeren selv for at have med, når de flytter ind.

Hjælp til det praktiske

Visitationsafdelingen hjælper gerne borgeren med at melde flytning af folkeregisteradresse og at vælge læge ved indflytning.


Få mere information om Altidens botilbud

Altiden Ekko botilbud voksne borgere udendøre få plads spørgsmål

Få plads på et botilbud

Kommunen betaler opholdsprisen, og udregner en egenbetaling, som borgeren skal betale…

Altiden botilbud støtte i hverdagen voksne køkken

Hverdagen på et botilbud

Hverdagen i Altiden består af en fast struktur bygget op om de daglige gøremål i og omkring selve botilbuddet…

Altiden Ekko botilbud voksne hverdagen borger ansat sofa pårørende

Til pårørende

På Altidens botilbud gør vi, hvad vi kan for at støtte op om, at borgeren kan bevare relationerne til de pårørende…

Altiden Ekko diagnoser borgere udendøre relationer medarbejdere autisme paragraf 107

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde yderligere information om flere eventuelle spørgsmål og svar vedr. botilbud…

Her finder du alle Altidens botilbud for voksne