Kontakt visitationen for Altidens socialområde

I Altiden tilbyder vi børn, unge og voksne en bred vifte af tilbud over hele Danmark til forskellige målgrupper. Vi har samlet al viden om vores tilbud under en fælles visitation for socialområdet.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om tilbuddene, og hvad vi kan tilbyde.
Vores telefonnummer er: 71 96 12 48

Sikker mail

Har du brug for at sende sikker mail?

Kontakt vores team for visitation på socialområdet,
som er oprettet til at modtage sikker mail på visitation@altiden.dk

BØRN OG UNGE

Støtte i hverdagen på et af vores
børne- og ungehjem

Altiden Ekko børn og unge opholdssteder piger i sofa indflytning pårørende søg plads spørgsmål målgrupper

VOKSNE

Trygge hjem, der inviterer til fællesskab

Altiden Ekko botilbud hverdagen borger voksne mand

KONSULENTERNE

Relations- og behandlingsarbejde i belastede og socialt udsatte miljøer

Altiden Ekko diagnoser borgere udendøre målgrupper

Her finder du alle Altidens tilbud