Vidensbank

Altidens tilbud henvender sig til mange forskellige borgere med mange forskellige udfordringer. I denne vidensbank finder du viden om et udvalg af nogle af de mest udbredte diagnoser, som vores borgere kan have.

ADHD og ADD

Karakteristisk for ADHD er vanskeligheder med opmærksomhed, impulskontrol og overaktivitet. Symptomerne kan opstå individuelt eller i kombination med hinanden.

Angst

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark. Over en tredjedel af dem, der henvender sig til deres læge med et psykisk problem, klager over angst.

Autismespektrumforstyrrelse

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en samlet betegnelse for udviklingsforstyrrelser, der også kaldes gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Demens

Overordnet set er demens en samlet betegnelse for, at hjernens intellektuelle funktioner er svækket. Det fører til, at hukommelse og koncentrationsevne svigter.

Skizofreni

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som ca. 29.000 personer lever med i Danmark. Sygdommen rammer for det meste yngre mennesker mellem 18 og 35 år.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er karakteriseret ved vedvarende problemer med mad, ofte kombineret med et unormalt ønske om at tabe sig, samt overoptagethed af vægt og kropsform.

Tvangslidelser

Hvis man lider af tvangstanker og -handlinger, er man godt klar over, at disse handlemønstre er stærkt overdrevne. Men de skaber en fornemmelse af midlertidig ro, hvilket giver en lettelse, som man har brug for.

Om Altiden

I Altiden tilbyder vi børn, unge, voksne og ældre en bred vifte af tilbud over hele Danmark til forskellige målgrupper.