Tryghed og faglighed

Altiden Fribo hviler på Altidens omsorgsmodel ’Den gode dag’, som består af gennemarbejdede koncepter og handleanvisende retningslinjer, der sikrer, at vi altid understøtter selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet. Den gode dag fokuserer på delkoncepterne Fra et hjem til et andet, En indholdsrig dag, Den gode nat, Mad som hjemme, Tryghed og faglighed og Livets sidste tid. Omsorgsmodellen hviler på Værdighedsmodellen som faglig metode og alle medarbejder på Altiden Fribo bruger disse faglige tilgange i deres arbejde til glæde og gavn for beboerne.

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Tryghed og faglighed

Omsorgsmodellen

Din bolig hos os er dit hjem, og vores mål er, at du skal have det rigtig rart. Omsorg og service skal være af højeste kvalitet, og samtidigt er det vigtigt, at du får lavet ting, der interesserer dig.

Hver dag skal føles meningsfuld og indholdsrig. Og din familie og venner er selvfølgelig altid velkomne. Vi arbejder efter Altidens Omsorgsmodel, som vi kalder Den gode dag.

Læs mere om de enkelte koncepter i Omsorgsmodellen

Altidens-omsorgsmodel-grafisk-med-ikoner

Værdighedsmodellen

Værdighedsmodellens teoretiske fundament bygger på elementer fra Tom Kittwoods teori om den personcentrerede omsorg, herunder Blomsten og Demensligningen.

Derudover er modellen inspireret af Marie Arts’ tanker om Marte Meo samt af Naomi Feils valideringsteori, der henviser til, at man anerkender værdien og gyldigheden af den andens oplevelser uden forbehold.

Værdighedsmodellen er en helhedsorienteret model, der forsøger at medtænke alle aspekter, der kan beskrive en person.

Overordnet faglig tilgang og metode

Værdighedsmodellen styrke er, at den kan hjælpe med at identificere beboerens eller den pårørendes ressourcer og behov og sikre, at enhver vurdering og anskuelse er fagligt funderet. Det er dermed beboerens eller den pårørendes forsikring om, at vi altid søger en dybere forståelse, udvider aspekter og handlemuligheder og ikke drager konklusioner på et for spinkelt grundlag.

Værdighedsmodellen giver os metodisk en måde at arbejde struktureret med pårørendesamarbejdet. Helt på samme måde, som vi bruger metoden i forhold til den nye beboer.

Værdighedsmodellen gør os fagligt nysgerrige på hvilken relation, den nye beboer har eller har haft til sine pårørende. Hvordan kan vi understøtte, at relationen bevares? Hvilken rolle har hhv. beboeren og den pårørende spillet i deres fælles liv? Hvordan gør vi den pårørende trygge ved vores pleje og omsorg? 

Altidens Værdighedmodel grafisk illustration faglighed

Altidens Omsorgsmodel – Den gode dag

Altidens Omsorgsmodel grafisk Fra et hjem til et andet

Fra et hjem til et andet

I Altiden ved vi, hvor svært det kan være at flytte, og vi sørger vi for, at det er så trygt som muligt at flytte fra sit eget hjem til en bolig på Fribo…

Altiden Omsorgsmodel grafisk En indholdsrig dag

En indholdsrig dag

Hvordan en indholdsrig dag ser ud, ved vi, er individuelt. Du har mulighed for selv at have indflydelse på, hvordan din dag forløber, og hvad du har lyst til at deltage i af aktiviteter…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Den gode nat

Den gode nat

Der er også forskel på, hvordan man oplever en god nat. I Altiden støtter vi dine ønsker til f.eks., hvornår du har lyst til at gå i seng, og hvor længe du gerne vil sove…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Pårørende og Netværk

Pårørende og netværk

I Altiden lægger vi vægt på det gode samarbejde med pårørende samt beboernes øvrige netværk og lokalsamfundet…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Mad som hjemme

Mad som hjemme

Hjemlig hygge og gode årstidsbestemte råvarer. Måltiderne indgår som en naturlig del af Altidens omsorgsmodel. Sanserne kommer i spil ved duften af veltilberedte retter…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Tryghed og faglighed

Tryghed og faglighed

Altidens omsorgsmodel er sammen med værdighedsmodellen med til at sikre, at vi altid understøtter beboernes selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Livets sidste tid

Livets sidste tid

I Altiden har vi fokus på at sikre, at alle beboere føler sig trygge og får en professionel pleje og omsorg, når livet nærmer sig sin afslutning…

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen