Hvad koster det at bo på et børne- og ungehjem?

Kommunen betaler opholdsprisen, som er en fast pris, der er godkendt af Socialtilsynet. Kommunen udregner en egenbetaling, som børnene/de unge skal betale. Egenbetalingen bliver ved hvert barn/ung udregnet efter en individuel vurdering.

Hvad koster det ellers at bo på børne- og ungehjem?

Forbrug og internet er inkluderet i opholdsprisen. Der er dog mulighed for at medbringe sit eget internet, hvis man ønsker en hurtigere forbindelse. Børne- og ungehjemmet har en fælles telefon, som man frit kan benytte. Hvis man ønsker sin egen telefon, skal man selv betale for telefonen og abonnement.

Børnene/de unge modtager tøjpenge, som børnene/de unge kan købe tøj og sko for, i den tid børnene/de unge bor på børne- og ungehjem. Udgifter til udflugter er inkluderet i opholdsprisen.  


Hvordan får man en plads på et børne- og ungehjem?

1. Kontakt kommunen

For at få en plads på et af vores børne- og ungehjem skal du kontakte din kommune.

2. Kommunen kontakter Altiden

Kommunen retter henvendelse til vores visitationsafdeling.

3. Visitationsafdelingens vurdering

Visitationsafdelingen vurderer, om du matcher børne- og ungehjemmets målgruppe.


Få mere information om Altidens børne- og ungehjem

Altiden Ekko flere børn og unge opholdssteder udendøre trappe ansat tilbud

Børne- og ungehjem

Et børne- og ungehjem i Altiden er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom…

Altiden Ekko børn og unge bo hos os piger hygge sofa tilbud

Når du bor hos

Når du bor hos os, tilbyder vi dig et trygt, udviklende og anerkendende hjem med de bedste rammer for en barndom…

Altiden Ekko børn og unge opholdssteder udendøre trappe ansat og ung pige søg en plads kvalitet

Til pårørende

Altiden tilbyder ophold på børne- og ungehjem, hvor fokus er på den hjemlige følelse og det indholdsrige hverdagsliv…

Altiden Ekko børn og unge opholdssteder piger i sofa indflytning pårørende søg plads spørgsmål målgrupper

Sådan foregår indflytningen

Indflytningen på et Altiden børne- og ungehjem aftales, så barnet/den unge kan få den bedst mulige indflytning…

Altiden Ekko børn og unge bo hos os køkken madlavning tilbud

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på flere øvrige spørgsmål omkring det at bo på et børne- og ungehjem…

Her finder du alle Altidens børne- og ungehjem