Altidens dagcentertilbud til ældre

Altiden driver også Holbohave Dagcenter for borgere med demens. Centret, der ligger i Græsted, besøges dagligt af mange hjemmeboende borgere, der nyder at deltage i stedet mange sociale og kreative aktiviteter.

Vi har fokus på, at understøtte den individuelle bruger og dennes ressourcer bedst muligt. Det betyder, at vores hverdag i huset tager afsæt i en personcentreret tilgang, hvor brugeres livshistorier, interesser, behov, kompetencer og ønsker er udgangspunktet for de daglige aktiviteter og tilbud, som vi i fællesskab planlægger.

Dagcenter aktiviteter

Individuelle og fælles aktiviteter med hyggeligt nærvær

Altiden Aktivitetscentre beboere kreativ maling

Følg med i hverdagen på Holbohave Dagcenter for borgere med demens

Kontakt os

I Altiden har vi en bred vifte af tilbud til ældre. Fra boliger på almindelige plejehjem og vores eget friplejehjem, Fribo til hjemmepleje og aktivitetscentre. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de enkelte tilbud.

Her finder du alle Altidens øvrige tilbud til ældre