Kvalitet i Altidens socialområde

Med afsæt i Altidens overordnede kerneopgave har vi på Altidens socialområde fokus på at levere ydelser af høj kvalitet. Det gør vi blandt andet med en række kvalitetsstandarder, som tilsammen udgør Altidens Kvalitetsmodel på socialområdet.  

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er et redskab til at skabe overblik over arbejdsgange, så kvalitet og udvikling fortsat sikres i forhold til ydelsen i tilbuddet med det formål, at hvert enkelt barn, ung eller voksen borger får mulighed for en meningsfuld og udviklende tilværelse. 

Med Kvalitetsmodellen forpligter vi os til, at Altidens værdier Respekt, Ansvar, Kundskab og Enkelthed bringes ind i opgaveløsningen samt i mødet med det enkelte menneske.

Kvalitetsmodellen

På det organisatoriske niveau er kvalitetsmodellen rammen for kvalitet, indeholdende syv kvalitetsstandarder, som dækker områderne:

 • Aktiviteter, skolegang/uddannelse og beskæftigelse 
 • Selvstændighed og relationer
 • Faglige tilgange, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Forebyggende indsatser
 • Fysiske rammer

4-trins-modellen

På det lokale niveau er kvalitetsmodellen retningsgivende med kvalitetsstandarder, der er tilpasset målgruppen og ydelserne på det enkelte tilbud/ den enkelte afdeling, og som der kontinuerligt arbejdes med i en cirkulær proces, som vi kalder 4-trins-modellen. 

Lokal forankring og kvalitetssikring af kvalitetsmodellens standarder. Arbejdet med kvalitetsmodellens standarder skal ses som en cirkulær proces, hvor der systematisk udvikles, afprøves og tilpasses ændringer i det daglige arbejde med det formål at yde en høj faglig kvalitet.

4-trins-modellen

 • Lokal udarbejdelse af retningsgivende dokument (planlæg det)
  Med udgangspunkt i de syv organisatoriske standarder beskrives praksis.
 • Implementering af standarden i praksis (gør det)
  Den praksis, som er beskrevet i de syv kvalitetsstandarder, implementeres på afdelingen/tilbuddet
 • Intern audit (undersøg det)
  Den beskrevne praksis undersøges; gør vi det, vi beskriver?
 • Kvalitetsudvikling (tilpas det)
  Opdagelser fra audit beskrives i en udviklingsplan, hvor det fremgår, hvordan tiltagene implementeres i praksis mhb. på læring og udvikling af kvaliteten.

Kontakt Altidens socialområde

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi på Altidens socialområde arbejder med kvalitet, er du velkommen til at kontakte os.

Tilsynschef for socialområdet, Rikke Laulund Grabowski

Tlf.: 41 77 65 79
Mail: rg@altidenekko.dk

Her finder du alle Altidens socialpædagogiske tilbud