Livets sidste tid

Hos Altiden Fribo skal alle beboere have en tryg og værdig sidste tid ud fra egne og pårørendes ønsker. Vi lægger stor vægt på at sikre en nærværende, tryg sidste tid med fagligt fokus på den bedste pleje og omsorg.

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Livets sidste tid

Individuelle behov tilgodeses i den sidste tid

Vi skaber deltagelse, selvbestemmelse og efterkommer gerne beboerens særlige behov. Det gør vi bl.a. andet ved at tilbyde samtaler med læge, sygeplejerske, kontaktperson, beboer og pårørende (hvis beboeren ønsker det) samtidigt med, at vi tilgodeser åndelige, eksistentielle og kulturelle behov.

På Altiden Fribo tager vi den sidste afsked med beboere på en værdig og højtidelig måde f.eks. ved:

  • At flage på halv
  • Synge en salme eller sang
  • Tænde lys
  • Lægge blomster på kisten

Tryghed og værdighed

Hos Altiden Fribo har vi fokus på at skabe tryghed og værdighed i den sidste periode af livet sammen med beboeren og pårørende.

Vigtige elementer i livets sidste tid
• Alle medarbejdere på Fribo modtager kursus i palliativ pleje.
• Min. én af sygeplejerskerne på Fribo har specialuddannelse i palliation.
• Ønsker til livets afslutning drøftes med beboeren, når beboeren er klar.
• Vi støtter beboeren i at lave ’plejetestamente’ især hos beboere med demens.
• Egen læge inddrages så tidligt som muligt i forløbet.
• Alle ønsker dokumenteres løbende gennem hele plejeforløbet.
• Pårørende kan være inddraget og til stede døgnet rundt den sidste tid.
• Vi lindrer smerter og angst.
• Den sidste tid våger enten pårørende, vågetjenesten eller medarbejdere fra Altiden Fribo.
• Ingen beboere dør alene.
Altiden Fribo Livets sidste tid hold hænder

Få mere viden

I vores brochure kan du læse mere om støtte og vejledning i forhold til at være pårørende i Livets sidste tid.

Hvis du har ønsker til din pleje i Livets sidste tid, kan du oprette et plejetestamente.


Altidens Omsorgsmodel – Den gode dag

Altidens Omsorgsmodel grafisk Fra et hjem til et andet

Fra et hjem til et andet

I Altiden ved vi, hvor svært det kan være at flytte, og vi sørger vi for, at det er så trygt som muligt at flytte fra sit eget hjem til en bolig på Fribo…

Altiden Omsorgsmodel grafisk En indholdsrig dag

En indholdsrig dag

Hvordan en indholdsrig dag ser ud, ved vi, er individuelt. Du har mulighed for selv at have indflydelse på, hvordan din dag forløber, og hvad du har lyst til at deltage i af aktiviteter…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Den gode nat

Den gode nat

Der er også forskel på, hvordan man oplever en god nat. I Altiden støtter vi dine ønsker til f.eks., hvornår du har lyst til at gå i seng, og hvor længe du gerne vil sove…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Pårørende og Netværk

Pårørende og netværk

I Altiden lægger vi vægt på det gode samarbejde med pårørende samt beboernes øvrige netværk og lokalsamfundet…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Mad som hjemme

Mad som hjemme

Hjemlig hygge og gode årstidsbestemte råvarer. Måltiderne indgår som en naturlig del af Altidens omsorgsmodel. Sanserne kommer i spil ved duften af veltilberedte retter…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Tryghed og faglighed

Tryghed og faglighed

Altidens omsorgsmodel er sammen med værdighedsmodellen med til at sikre, at vi altid understøtter beboernes selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Livets sidste tid

Livets sidste tid

I Altiden har vi fokus på at sikre, at alle beboere føler sig trygge og får en professionel pleje og omsorg, når livet nærmer sig sin afslutning…

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen