Plejehjem

I Altiden er tilgangen på vores plejehjem, at det er beboernes hjem og ikke en institution. Vi er gæster i beboernes hjem og har denne tilgang i alt, vi foretager os. Beboerne bliver tildelt plejehjemsboligen af kommunen, men plejen og omsorgen varetages af os i Altiden.

Vil du vide mere om Altidens friplejehjem, Fribo Greve?

Fribo er Altidens friplejehjem, som bygger på vores eget omsorgskoncept “Den gode dag”.
Find mere information om hvad vi tilbyder på Altiden Fribo, og hvordan du får en bolig.

Respekt for det enkelte menneske

I Altiden er det af stor betydning, at beboeren kan opretholde et værdigt og individuelt liv med stor respekt for vaner og ønsker. Derfor prioriterer vi altid tid til, at beboere, pårørende og medarbejdere lærer hinanden at kende og udveksler forventninger, både i forbindelse med indflytningen på plejehjemmet og løbende under opholdet. Vi mener, at det er afgørende for beboerens trivsel, at livet på plejehjemmet er en forlængelse af det liv, beboeren har levet inden indflytningen. Derfor vil vi altid opfordre til, at den nye beboer og eventuelt pårørende fortæller os beboerens livshistorie.

Altiden ældreområdet Kristina social og sundhedshjælper beboer Bakkebo

Her finder du en liste over alle Altidens plejehjem

Find mere information om at søge bolig

Et aktivt hverdagsliv

I Altiden giver vi alle beboere mulighed for at leve et aktivt hverdagsliv. Plejehjemmene er levende hjem og aktive huse med et bredt og varieret udbud af aktiviteter. Vi inviterer til at deltage i hverdagslivets gøremål, både i forhold til den enkelte, men også i fællesskabet, hvis beboeren har lyst og overskud. Herudover holder vi løbende små og store arrangementer og fester, hvor der i planlægningen lægges stor vægt på, at vi mennesker grundlæggende er forskellige og har forskellig smag og interesse.

Altiden Fribo Holte friplejehjem beboere drikker kaffe pårørende mad

Her finder du alle Altidens plejehjem