Til pårørende på Altidens botilbud

På Altidens botilbud vægter vi samarbejdet med pårørende meget højt, da de ofte spiller en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling. Vi gør, hvad vi kan for at støtte op om, at borgeren kan bevare relationerne til de pårørende.

Samarbejdet mellem pårørende og borgere

Hos Altiden har vi altid den enkelte borger i centrum. Samarbejdet med de pårørende vil derfor også være afhængigt af den enkelte borgers ønsker og livsvilkår. Borgerne skal altid give samtykke til, at der viderebringes information, ligesom den enkelte borger selv beslutter, hvem der skal deltage i forskellige møder, der vedrører vedkommendes liv.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil derfor være forskelligt. Ligesom behovet for støtte vil være forskelligt og afhænge af den enkelte borgers forudsætninger. I de tilfælde, hvor borgeren ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi pårørende generel information og vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Altiden Ekko botilbud pårørende borgere køkken

Hensynet til den enkelte borger

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Har du som pårørende brug for en dialog om samarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte til kontaktpersonen for den borger, som du er pårørende til. Du er i udgangspunktet velkommen til at henvende dig med alle dine spørgsmål. Men vi tager naturligvis hensyn til den enkelte borger og dennes ønske om, hvad samarbejdet og dialogen med de pårørende skal omfatte.

Ved indskrivningsmødet får borgeren og eventuelt de pårørende navnet på den kontaktperson, som følger borgeren. Har du ikke de nødvendige informationer om kontaktpersonen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Vi har samlet al viden om vores tilbud under en fælles visitation.
Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om tilbuddene, og hvad vi kan tilbyde. 


Få mere information om Altidens botilbud

Altiden Ekko botilbud voksne borgere udendøre få plads spørgsmål

Få plads på et botilbud

Kommunen betaler opholdsprisen, og udregner en egenbetaling, som borgeren skal betale…

Altiden Ekko voksne søg plads tre borgere botilbud paragraf 108

Indflytningen

Hvis der er behov for hjælp i forbindelse med flytningen, kan man kontakte visitationsafdelingen, som er klar til at hjælpe…

Altiden botilbud støtte i hverdagen voksne køkken

Hverdagen på et botilbud

Hverdagen i Altiden består af en fast struktur bygget op om de daglige gøremål i og omkring selve botilbuddet…

Altiden Ekko diagnoser borgere udendøre relationer medarbejdere autisme paragraf 107

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde yderligere information om flere eventuelle spørgsmål og svar vedr. botilbud…

Her finder du alle Altidens botilbud for voksne