Sundhed og trivsel

I Altiden arbejder vi med sundhed og trivsel ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at leve op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsfagligt team i Altiden består af sygeplejersker og farmakonomer. Sundhedsfagligt team sikrer borgerne på Altidens botilbud og børne- og ungehjem adgang til relevante sygepleje- og sundhedsydelser for at kunne skabe et meningsfyldt liv for den enkelte. I samarbejde med ledelsen og personalet på vores tilbud udarbejdes handleplaner og indsatser for at sikre borgernes mulighed for forebyggelse af livsstilssygdomme, sundhed og trivsel.

Mental sundhed

I Altiden støtter vi borgerne på botilbuddene og børne- og ungehjemmene i at have en sund døgnrytme, hvilket bl.a. omfatter, at der er ro om natten. De målgrupper, der har behov for ekstra støtte til opretholdelse af døgnrytmen, kan f.eks. tilbydes NADA, massage eller fodbad.

Mental sundhed indebærer også at have en naturlig tilgang til egen seksualitet. I Sundhedsfagligt team har vi også en seksualvejleder, som kan give råd og sparring til Altidens personale, så de kan støtte borgerne i at udfolde deres seksuelle behov på en sund og sikker måde for sig selv og andre. Hvis der opstår grænseoverskridende adfærd, kan personale få sparring hos seksualvejlederen, så der tages hånd om borgerens seksuelle behov uden risiko for andre.

Mad & Måltider

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger bruges ikke længere en kostpyramide, men derimod de syv kostråd, som vi arbejder ud fra i Altiden. Kostrådende giver mulighed for at vejlede borgerne til en kost, som både er hjertevenlig og diabetesvenlig. Den kan spises af alle, uden at der skal tages særlige hensyn. Dette er vigtigt for sammenhængskraften på botilbuddene og børne- og ungehjemmene – og for at personalet lavpraktisk kan håndtere det.

På Altidens botilbud og børne- og ungehjem hjælper medarbejderne borgerne med at træffe sunde valg. Nogle steder er det udelukkende medarbejderne, der står for måltiderne, mens andre tilbud er tilrettelagt, så det er borgerne selv, der som udgangspunkt bestemmer, hvad de vil spise. Det planlægges f.eks. på borgermøder eller lignende, hvor man laver en madplan for de næste syv dage.

Altiden-Ekko-sundhed-og-trivsel-frugt-og-groent

De syv officielle kostråd

  1. Spis planterigt, varieret og ikke for meget.
  2. Spis flere grøntsager og frugter.
  3. Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk.
  4. Spis mad med fuldkorn.
  5. Vælg planteolier og magre mejeriprodukter.
  6. Spis mindre af det søde, salte og fede.
  7. Sluk tørsten med vand.

Supplerende tips

  • Begræns madspild.
  • Gå efter Nøglehulsmærkning.

Fysisk aktivitet

I bestillingen fra kommunen ved indskrivningen af borgeren foreligger ønsker fra kommunen i forhold til, hvad vi i Altiden skal have fokus på. Her er også ofte indskrevet en eller anden form for fysisk aktivitet. Mange af vores botilbud har træningsfaciliteter på lokationen, såsom træningsrum, boldbaner og mindre sportshaller. Hvis dette ikke er tilfældet, har borgerne som regel mulighed for at blive medlem af et træningscenter eller lignende i nærområdet. Derudover har de fleste af vores børne- og ungehjem udendørs faciliteter til leg og fysisk aktivitet, såsom fodboldbaner, trampoliner og gyngestativer.

I arbejdet med fysisk aktivitet er der behov for en individuel indsats til hver borger. Vi bestræber os på, at alle borgere har en eller anden form for fysisk aktivitet, som er struktureret. I udarbejdelsen af denne struktur kan det sundhedsfaglige team deltage og sparre med personalet i forhold til hyppighed, motivation og aktivitetsform.

Vi anerkender, at borgernes lyst til, hvilken form for bevægelse, de ønsker, er forskellig. På nogle botilbud har man faste aftaler om en gåtur, hvor alle, både borgere og personale, går en tur sammen. Andre steder tilbydes ture til svømmehallen eller badmintonhallen. Det vigtige er, at borgerne har mulighed for at deltage i fysisk aktivitet, som er målrettet deres evner. Målet er ikke, hvor meget man deltager, men at der er et tilbud, fordi alle i Danmark skal være lige stillet i forhold til at have adgang til sundhed og trivsel.

Overvægt

I Altiden tilbydes alle borgere med overvægt støtte til vægttab. Støtten kan både tilbydes i form af vejledning af sunde valg i kosten eller ved behov kontakt til en diætist fx i behandling eller forebyggelse af diabetes type 2.

Tobak & Rygning

I forhold til rygning arbejder vi i Altiden aktivt på generelt set med at støtte borgerne til en sund livsstil. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved at have fokus på at fremme røgfri miljøer, forebygge rygestart og fremme rygestop.

Mange af de voksne borgere, der bor på vores botilbud, er rygere, når de kommer til vores tilbud. Til disse borgere udarbejder vi handleplaner, hvor vi systematisk tilbyder støtte til at nedbringe deres rygning, støtte til at omsætte det til noget andet eller et egentligt rygestop.

Alkohol & Misbrug

I forhold til alkohol og misbrug arbejder vi ligeledes aktivt med at støtte borgerne til en sund livsstil. En del af borgerne på vores botilbud er i en misbrugssituation, og derfor har vi i samarbejde med socialfagligt team udarbejdet retningslinjer, som gør det muligt også at arbejde med stofmisbrug. I retningslinjerne står beskrevet, hvordan den pædagogiske tilgang er, hvordan vi arbejder med det rent sundhedsfagligt, og hvilke krav borgerne har på at få tilbudt misbrugsbehandling uden for botilbuddet eller støtte til nedbringe et misbrug.

Vil du arbejde hos os?

I Altiden tilbyder vi børn, unge og voksne en bred vifte af tilbud over hele Danmark til forskellige målgrupper.
Vi glæder os til at få dig som ny kollega. Alle, der arbejder på vores forskellige lokationer, skal føle sig set og anerkendt som et selvstændigt individ. Hos os er der frihed under ansvar.