Vi er her for dig med støtte og omsorg

Alle Altidens medarbejdere er her for dig. De hjælper dig med omsorg og støtte og med at skabe en meningsfuld dag.

Hvordan vil du gerne have din dag til at være? Hvad synes du er meningsfuldt? Hvad har du lyst til at lave?

Ved at vide alt dette om dig, kan vi hjælpe dig med at leve det liv, du ønsker, mens du bor hos os.

Her kan du få mere viden om, hvad de forskellige medarbejdere på ældreområdet beskæftiger sig med.

Altiden Fribo Holte friplejehjem beboere drikker kaffe

Mød medarbejdere på ældreområdet

Camilla Witt centerleder Bakkebo og Skovsminde

Camilla er centerleder i Gribskov

Camilla er centerleder på plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Holbohave Dagcenter.

Altiden Fribo Holte Anna-Marie sygeplejefaglig leder

Anna-Marie er sygeplejefaglig leder

Anna-Marie finder glæde i at opbygge trygge relationer med beboerne og støtte dem i deres sidste tid.

Kristina er social- og sundhedshjælper

Kristina arbejder på Altiden Bakkebo Omsorgscenter. Her fortæller hun om glæden ved netop at arbejde med ældre.

Altiden Fribo Holte Friboleder Mette kontor total

Mette er Friboleder på Altidens friplejehjem

Mette er Friboleder på Fribo Holte, hvor hjemlighed og individuelle behov er en vigtig del af hverdagen.

Altiden Fribo Holte aktivitetskoordinator Tina

Tina arbejder som aktivitetskoordinator

Tinas arbejde som aktivitetskoordinator indebærer planlægning af hyggelige og inspirerende aktiviteter.

Vil du arbejde hos os?

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører med godt 1900 ansatte.
Vi har tilbud både børn, unge, voksne og ældre, og driver i dag plejehjem,friplejehjem,
botilbud, opholdssteder, genoptræning og hjemmepleje.


Læs mere her om de enkelte faggrupper

Centerleder

Alle Altidens plejehjem har en centerleder. Centerlederen har ansvaret for plejehjemmets drift og er uddannet assistent eller sygeplejerske. Det er et krav for at blive ansat som centerleder, at man har dokumenteret erfaring – både fra ældreområdet og som leder. Desuden skal centerlederen have eller ville tilegne sig lederuddannelse. På Altidens friplejehjem, Fribo, skal centerlederen tillige godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperne er den største medarbejdergruppe på Altidens plejehjem. En social- og sundhedshjælper har en uddannelse indenfor pleje og omsorg og fungerer som kontaktperson for plejehjemmets beboere. Social- og sundhedshjælperen varetager opgaver omkring bl.a. personlig hygiejne, hjælp til måltiderne, aktiviteter, kontakt til pårørende og hverdagstræning.

Social- og sundhedsassistent

En social- og sundhedsassistent er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og har en længere uddannelse end social- og sundhedshjælpere og kan derfor varetage flere opgaver omkring den enkelte beboer.  Det kan både være plejeopgaver, men også ukomplicerede sygeplejeopgaver. Social- og sundhedsassistenten kan således hjælpe beboeren med både den personlige hygiejne, men også med administration af medicin.

Sygeplejerske

På alle Altidens plejehjem findes et antal sygeplejersker. Sygeplejersker handler, ligesom social- og sundhedsassistenten, på autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Sygeplejerskerne varetager det sygeplejefaglige ansvar sammen med social- og sundhedsassistenterne, men har med baggrund i deres længere uddannelse ansvar for de mere komplekse problemstillinger i beboernes helbredstilstande.

Teamkoordinator/
afdelingsleder

En teamkoordinator eller afdelingsleder er enten uddannet som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske og har ansvar for en eller flere afdelinger på plejehjemmet. Teamkoordinatoren eller afdelingslederen har ansvaret for, at afdelingen fungerer i hverdagen, og at beboerne får den hjælp og støtte, de har behov for og af medarbejdere med de rette kompetencer.

Aktivitetskoordinator

På Altidens plejehjem er der ansat en eller flere aktivitetskoordinatorer, som sikrer et bredt udbud af aktiviteter og underholdning. Det er aktivitetskoordinatorens fornemmeste opgave at sikre, at udbuddet af aktiviteter afspejler beboernes ønsker, og at der er noget for enhver smag at deltage i. Aktivitetskoordinatoren er ligeledes kontaktperson for de frivillige, der hjælper på plejehjemmet.