Ris og ros

I Altiden arbejder vi hver dag for at sikre den bedst mulige kvalitet i vores tilbud. Vi modtager gerne ris og ros, da vi altid gerne vil blive bedre, og derfor vil vi gerne høre om dine oplevelser med os – både de gode og de dårlige. Kun på den måde kan vi udvikle vores tilbud og sikre, at vi løfter vores opgave bedst muligt.

Hvis du har feedback eller forslag, så vil vi opfordre dig til først og fremmest at kontakte ledelsen på det tilbud, som du er tilknyttet.

Du er også meget velkommen til at kontakte vores kvalitetsteam. Deres opgave er at lytte til dine oplevelser og synspunkter og sikre, at du får et svar på din henvendelse fra relevante personer i vores virksomhed, og at dine input kan være med til at gøre en forskel.

Kvalitetsteamet og ledelsen

I kvalitetsteamet er vi et supplement, når du føler, du ønsker at drøfte en oplevelse eller få dine perspektiver hørt af en, der netop ikke er helt tæt på driften og som også arbejder sammen med hele ledelsen i Altiden.

Kvalitetsteamet arbejder tæt sammen med ledelsen i Altiden. Teamet har et godt indblik i, hvordan vi kan ændre processer og tilgange, så vi hele tiden løfter kvaliteten.

Din henvendelse til vores kvalitetsteam erstatter ikke dialogen og samarbejdet med din kontaktperson eller lederen af det tilbud, din henvendelse drejer sig om. Vi vil gerne opfordre til, at du altid rækker ud til disse i videst muligt omfang, når du oplever udfordringer, har forslag eller blot har positiv feedback.

Kontakt

Tilbud til ældre

Kvalitetsudviklingschef, Kristine Rodemund
Mail: Kristine.Rodemund@altiden.dk

Altiden kvalitet Kristine Rodemund ris og ros

Tilbud til børn, unge og voksne

Tilsynschef, Rikke Laulund Grabowski
Mail: rg@altidenekko.dk

Altiden Ekko Rikke Tilsynschef socialområdet portræt