Søg en plads til voksne

I Altiden tilbyder vi pladser på botilbud for voksne borgere, der ikke har mulighed for at klare sig i eget hjem på grund af en eller flere udfordringer som f.eks. autisme og ADHD. Vi borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne og selvstændige. Her kan du læse mere om, hvordan man søger om ophold på et botilbud, hvad det koster – samt finde svar på mange andre spørgsmål om Altidens botilbud.

Hvordan får man plads på et botilbud?

1. Kontakt kommunen

For at få en plads på et af vores botilbud skal du kontakte din kommune.

2. Kommunen kontakter Altiden

Kommunen retter henvendelse til vores visitationsafdeling.

3. Visitationsafdelingens vurdering

Visitationsafdelingen vurderer, om du matcher botilbuddets målgruppe.


Få information om at bo på et botilbud

Altiden Ekko botilbud voksne borgere udendøre få plads spørgsmål

Få plads på et botilbud

Kommunen betaler opholdsprisen, og udregner en egenbetaling, som borgeren skal betale…

Altiden Ekko konsulenterne mand voksen

Indflytningen

Hvis der er behov for hjælp i forbindelse med flytningen, kan man kontakte visitationsafdelingen, som er klar til at hjælpe…

Altiden botilbud støtte i hverdagen voksne køkken

Hverdagen på et botilbud

Hverdagen i Altiden består af en fast struktur bygget op om de daglige gøremål i og omkring selve botilbuddet…

Altiden Ekko botilbud voksne hverdagen borger ansat sofa pårørende

Til pårørende

På Altidens botilbud gør vi, hvad vi kan for at støtte op om, at borgeren kan bevare relationerne til de pårørende…

Altiden Ekko diagnoser borgere udendøre relationer medarbejdere autisme paragraf 107

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde yderligere information om flere eventuelle spørgsmål og svar vedr. botilbud…

Til visitatorer

Altiden kan altid finde et tilbud, der passer den enkelte borger. Kontakt os, så finder vi en løsning sammen.

Her finder du alle Altidens tilbud til voksne