Politik

Altiden respekterer privatlivets fred og individets ret til at have kontrol over sine personoplysninger. I denne politik beskrives, hvilke typer personoplysninger som behandles og til hvilke formål. Vi forklarer også, hvem som er modtagere af personoplysninger, hvor længe personoplysninger gemmes samt, hvordan du kan komme i kontakt med os og udøve dine rettigheder i overensstemmelse med loven om databeskyttelse af personoplysninger. (EU/2016/679) (”GDPR”).

Denne politik omfatter de personoplysninger, som samles ind via hjemmesiden altiden.dk eller de kommunikationskanaler, som angives på hjemmesiden. Denne politik omfatter ikke, hvordan vi behandler personoplysninger indenfor rammen af vores virksomhed eller i forbindelse med rekruttering. For information om vores håndtering af personoplysninger inden for rammen af vores virksomhed, så se vores Privatlivspolitik

For information om vores håndtering af personoplysninger i forbindelse med rekruttering, så se Jobs.altiden/data-privacy

Ansvarlig for personoplysning

Altiden Omsorg A/S CVR: 19176878 er persondataansvarlig for behandling af de personoplysninger som nævnes i denne politik.

Hvilke personoplysninger behandles og til hvilket formål?

Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, så angiver du samtidig en række personoplysninger om dig selv som navn, landsdel og e-mail. Vi anvender den mail, du angiver til at sende nyhedsbrevet til dig. Vi bruger oplysningen om, hvor i landet du kommer fra til at målrette nyhederne i nyhedsbrevet specielt til dig. Det kan være, hvis vi åbner en ny virksomhed i det område.

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på dit samtykke. Vi bruger din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi ikke længere sender nyhedsbrevet. Du tilbagetrækker dit samtykke ved at klikke på det afregistreringslink, som findes i hvert af vores nyhedsbreve. Ønsker du at vi fjerner alle oplysninger om dig, så skal du kontakte os via kontakt@altiden.dk. Din tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af vores brug af personoplysninger, før det blev trukket tilbage.

Ønske om at bo hos os

Du har som borger, pårørende eller sagsbehandler mulighed for at kontakte os i forbindelse med et ønske om at bo på et af vores tilbud. Det sker ved at kontakte os på telefon eller mail. Vi behandler de data, som du angiver i denne forbindelse, med formålet om at kontakte dig og håndtere din forespørgsel. Alt afhængig af hvilke kontaktinformationer, som du angiver i din forespørgsel, så vil vi kontakte dig enten via e-mail eller telefon.

Kontakter du os via telefon, så indspiller vi ikke vores samtale. Efter behov skriver vi en række noter i vores interne systemer for at kunne håndtere din forespørgsel bedst muligt. Disse noter gemmes på forsvarlig og sikkerhedsmæssig bedste vis. Kontakter du os via e-mail, så behandler vi dine oplysninger med det formål at håndtere din forespørgsel bedst muligt.

Hvor længe opbevares personoplysninger?

Vi sletter al information, som kommer ind via vores e-mail kontakt@altiden.dk efter tre måneder. Hvis din forespørgsel er håndteret på dette tidspunkt, så bliver al din korrespondance slettet. Hvis den ikke er afsluttet, så vil din forespørgsel blive slettet ved førstkommende sletning efter afslutningen af din henvendelse. Det betyder, at din e-mail-henvendelse opbevares i maksimalt tre måneder efter den er behandlet.

Modtagere af personoplysninger

Vi bruger en række samarbejdspartnere for at kunne drive vores hjemmeside og vores virksomhed generelt. Vi anvender blandt andet leverandører til vores hjemmeside, e-mail og nyhedsbrev. Disse udbydere vil behandle dine personoplysninger på vores vegne i overensstemmelse med vores instruktioner og er vores databehandlere. Vi har databehandleraftaler med samtlige af vores databehandlere for at sikre dine data i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Vi lagrer og behandler kun dine personoplysninger indenfor EU/EES

Dine rettigheder

Det er vores forpligtelse kun at behandle personoplysninger, der er korrekte, relevante og nødvendige i forhold til det formål, de behandles til, og du har ret til at kontrollere, at dette sker. For at gøre brug af de rettigheder som beskrives nedenfor, så skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Søren Tang Hansen pr. e-mail: soren.tang@altiden.dk.

Registeruddrag

Du har ret til at begære indsigt i, hvilke personoplysninger, som vi behandler samt modtage information om behandlingen. Du skal kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker dette.

Sletning (Retten til at blive glemt)

Du har ret til altid uden unødig forsinkelse at få dine personoplysninger slettet under visse omstændigheder f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som der er indsamlet til eller på anden måde behandles. Det kan også være, hvis du tilbagetrækker dit samtykke, som vores databehandling baserer sig på, og der savnes anden retslig grund for behandlingen.

Klager

Har du spørgsmål eller synspunkter vedrørende vores behandling af personoplysninger, så vil vi opfordre dig til i første omgang at tage fat i vores databeskyttelsesrådgiver Søren Tang Hansen pr. e-mail: soren.tang@altiden.dk. Du har dog også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Her skal du kontakte Datatilsynet direkte.

Dataportabilitet

Du har ret til at få de personoplysninger, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for os i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format. Du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden persondataansvarlig uden, at vi hindrer dette for så vidt, at behandlingen baserer sig på samtykke eller på en aftale og at behandlingen sker automatiseret.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet uden unødig forsinkelse. Du har også ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger.

Begrænsning

Du har ret til at kræve behandlingen begrænset, hvis behandlingen for eksempel er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af ​​dem.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til, af årsager, der vedrører din specifikke situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis retsgrundlag er, at behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af offentlig interesse eller som led i myndighedsudøvelse, eller at behandlingen er nødvendig til formål relateret til vores eller en tredjeparts legitime interesser.
Vi kan derefter ikke længere behandle dine personoplysninger, hvis vi ikke kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvordan gemmer vi dine personoplysninger?


Vores hjemmeside anvender https
Vi vil gøre dig opmærksom på, at e-mail ofte ikke er en sikker kommunikationsform. Du bør derfor undgå at at sende personoplysninger af følsom natur via e-mail.

Cookies

Vil du vide mere om, hvordan vi håndterer cookies i Altiden, så kan du læse mere i vores politik om cookies.

Altiden kan foretage tilføjelser eller ændringer i denne politik. Tilføjelser eller ændringer af den opdaterede politik offentliggøres på denne hjemmeside.

Denne politik er opdateret 10. november 2022