VOKSNE

I Altiden lægger vi vægt på at borgerens sociale og personlige kompetencer bliver styrket, så de får mulighed for at opnå en højere livskvalitet. Vores fokus er desuden på hjemlighed og det at skabe en fast struktur og rammer, som i så høj grad som muligt kan afspejle et almindeligt hverdagsliv. Hverdagen i Altidens tilbud er tilpasset behov og interesser ud fra den enkelte borgers formåen. Læs mere om vores tilbud til voksne borgere her.

Find tilbud til voksne borgere

Botilbud

Hjemlig følelse i en tryg hverdag med høj faglig kvalitet

Altiden Ekko voksne søg plads tre borgere botilbud paragraf 108

Støtte i eget hjem

Understøtter og motiverer borgerens kompetencer

Altiden Ekko støtte i eget hjem voksen borger kvinde køkken

Til visitatorer

Altiden kan altid finde et tilbud, der passer den enkelte borger. Kontakt os, så finder vi en løsning sammen.

Find mere information om tilbud til voksne

Altiden Ekko konsulenterne mand voksen

Søg en plads

Hvordan får man en plads på et botilbud? Hvordan foregår indflytningen? Her finder du al information samlet.

Altiden Ekko tilsyn botilbud borger ansat

Sådan arbejder vi

Kvalitet, tilsyn, metoder og tilgange er en integreret del af arbejdet i Altiden.

Her finder du alle Altidens tilbud til voksne