Medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer

Alle medarbejdere inden for Altidens socialpædagogiske område arbejder for, at udsatte børn, unge og voksne får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.
Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet.
Alle medarbejdere på Altidens socialområde møder borgerne på vores børne- og ungehjem og botilbud med høj faglighed, empati og en individuel tilgang.

Altiden diagnoser borgere udendøre relationer medarbejdere autisme paragraf 107

Mød medarbejdere på socialområdet

Bettina er tilbudsleder

Bettina Råschou er tilbudsleder i København for syv tilbud, som arbejder med autismespecialisering.

Stine Juul afdelingsleder Maglesølund

Stine er afdelingsleder

Stine er afdelingsleder på botilbuddet Maglesølund, hvor der bl.a. er stor fokus på relationsarbejde.

Angur pædagogisk leder botilbuddet Korninghøj

Angur er pædagogisk leder

For Angur, der er pædagogisk leder på botilbuddet Korninghøj, er faglighed, forståelse og tid essentielt.

Pædagogisk medarbejder Sisse

Sisse skiftede karrierespor og har i dag fundet sin rette hylde på børne- og ungehjemmet Solhøj.

Thomas Topp tilbudsleder Altiden

Thomas er tilbudsleder

Thomas er tilbudsleder på botilbud med 2:1 støtte, hvor der er to ansatte til én borger døgnet rundt.

Altiden Ekko afdelingsleder Camilla Hansen

Camilla er afdelingsleder

Camilla som afdelingsleder for Altidens tilbud for unge og voksne med spiseforstyrrelser i København.

Altiden Knivholtvej medarbejdere

Thorbjørn og Sara er pædagoger

Begge arbejder på botilbuddet Knivholtvej, hvor åbenhed og faglig sparring er i fokus.

Vil du arbejde hos os?


Læs mere her om de enkelte faggrupper

Tilbudsleder

Alle Altidens botilbud og børne- og ungehjem har en tilbudsleder. Tilbudslederen har ansvaret og sætter retningen for driften på botilbuddet/børne- og ungehjemmet. Tilbudslederen har minimum en bachelorgrad i en relevant uddannelse, og der er dokumenteret erhvervserfaring i forhold til målgruppen. Desuden har tilbudslederen en lederuddannelse, eller er som nyansat i gang med at tilegne sig en lederuddannelse.

Afdelingsleder

Afdelingslederen har ansvaret for den borgerrettede indsats i dagligdagen på botilbuddet/børne- og ungehjemmet. Som afdelingsleder er man med til at sikre, at der bliver arbejdet med at opbygge og fastholde en struktur, som er meningsgivende for den enkelte borger. Afdelingslederen er uddannet socialpædagog eller har anden relevant uddannelse samt har ledelseserfaring. Tilbudslederen varetager i samarbejde med lokale nøglepersoner afdelingslederens funktioner på de tilbud, hvor der ikke er ansat en afdelingsleder.

Social- og sundhedsassistent

En social- og sundhedsassistent hos Altiden har erfaring inden for det socialpædagogiske område. Social- og sundhedsassistenten kan varetage opgaver inden for sygepleje og omsorg. Det kan bl.a. være sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering, have overblik over borgernes sundhedsfaglige problemstillinger og handleplaner, deltagelse i den daglige struktur og aktiviteterne på botilbuddet/børne- og ungehjemmet. 

Pædagog

Pædagogerne på vores botilbud og børne- og ungehjem møder det enkelte menneske, hvor det er, og støtter den enkelte i at udvikle sit potentiale og i at leve et liv med muligheder med udgangspunkt i vedkommendes livssituation. Pædagogerne varetager opgaver såsom fastholdelse af den daglige struktur, daglige aktiviteter og praktiske opgaver sammen med borgerne samt fokusering på udvikling hos den enkelte borger i det omfang, det er muligt.

Pædagogisk medarbejder

En pædagogisk medarbejder har en relevant uddannelse eller erfaring med målgruppen. Den pædagogiske medarbejder varetager pædagogiske opgaver såsom fastholdelse af den daglige struktur, fokusering på udvikling af borgernes kompetencer, aktivering og støtte til borgerne i alle situationer.

Skolelærer

Skolelæreren arbejder på Altidens skoletilbud. Det er et krav, at man er uddannet skolelærer. Altidens skoletilbud underviser fra 0.-10. klassetrin og tilbyder 11. skoleår. Skolelæreren planlægger og underviser børnene i folkeskolens undervisningsfag, samtidig med at de skal rumme og anerkende børnenes problematikker.

Sygeplejerske

Sygeplejerskerne sikrer borgerne på Altidens botilbud og børne- og ungehjem adgang og mulighed for relevante sygepleje- og sundhedsydelser for at kunne skabe et meningsfyldt liv for den enkelte. Sygeplejerskernes arbejde samles inden for sygeplejens fire funktionsområder:
At udføre sygepleje
At lede, planlægge og koordinere sygepleje
At udvikle sygepleje
At formidle sygepleje

Vil du arbejde hos os?

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører med godt 1800 ansatte.
Vi har tilbud både børn, unge, voksne og ældre, og driver i dag plejehjem,friplejehjem,
botilbud, opholdssteder, genoptræning og hjemmepleje.