Fra et hjem til et andet

Det er ofte en stor og svær beslutning at flytte fra et hjem til et andet – at skulle sige farvel til sit nuværende hjem og flytte på et plejehjem. Derfor gør vi i Altiden alt, vi kan for, at indflytningen bliver så tryg og god som mulig, og at det sker i et tæt samarbejde med eventuelle pårørende.

Altidens Omsorgsmodel grafisk Fra et hjem til et andet

Mange gode minder

Det at skulle flytte fra sine vante og ofte større rammer ind på færre kvadratmeter er naturligvis en proces, der kan være udfordrende. Alle de ting fra ens hjem, som betyder noget – den hyggelige sofa, hvor man har drukket kaffe med familie og venner, og spisebordet, hvor mange gode måltider er indtaget i godt selskab. Det kan være svært at skulle vælge, hvilke møbler og minder, som det er vigtigst at få med. Her kan pårørende være en stor hjælp til at udvælge de ting og møbler, som vækker flest gode minder.

I Altiden Fribo mener vi, at det er afgørende for beboerens trivsel, at livet på plejehjemmet er en forlængelse af det liv, man har levet inden indflytningen, og vi ved, at det ikke kun er en stor forandring for den beboer, der flytter ind. Også de pårørende – ægtefæller, børn eller andre nære relationer – kan opleve overgangen som en meget sårbar situation, der udløser usikkerhed og giver anledning til en lang række spørgsmål. Vi hjælper med at skabe mest mulig tryghed i en utryg tid.

Ting der kan medbringes
• Billeder eller anden pynt til væggene
• Din yndlingslænestol/ lille sofa
• En god dyne og hovedpude
• Et chatol, mindre skab eller kommode
• Et lille spisebord og et par stole
• Et gulvtæppe
• Et TV og/eller en radio
• Planter eller blomster
• Tøj du holder af at gå i
• 2-3 bord- eller gulvlamper
Altiden Hjemmepleje borger medarbejder hygge

Overgangen til en ny hverdag

Den gode overgang fra et hjem til et andet starter på Fribo ofte allerede før en visitation. Vi får ofte besøg af borgere fra lokalsamfundet og deres pårørende, som har lyst til at se om Altiden Fribo er et sted, de kunne tænke sig at bo, når tid er. Vi inviterer altid indenfor, viser rundt, får en snak, og en kop kaffe.

Så vidt det overhovedet er muligt, tilbyder vi nye beboere at komme på besøg i deres eget hjem inden indflytningen, eller at man som ny beboer kommer på et besøg på Fribo. Dette bidrager til en tryggere overgang til hverdagen på Altiden Fribo. 

Vi mener, at det er af stor betydning, at beboeren kan opretholde et værdigt og individuelt liv med stor respekt for vaner og ønsker. Derfor prioriterer vi altid tid til, at beboer, pårørende og medarbejdere lærer hinanden at kende og udveksler forventninger, både i forbindelse med indflytningen på Altidens Fribo friplejehjem og løbende i hverdagen.

Ventet, velkommen og inkluderet

På selve dagen for indflytningen, er der afsat ressourcer, så både beboeren og de pårørende får dækket behovet for samtale og guidning. Vi tilbyder mulighed for at overnatte hos beboeren det/de første døgn, og er i det hele taget opmærksomme på at ringe de pårørende op og fortælle, om hvordan den første tid er forløbet. 

I Altiden Fribo arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang i forbindelse med indflytningen. Det betyder, at medarbejderne spørger ind til beboerens og de pårørendes vaner, ønsker og livshistorie ved en indflytningssamtale. Målet med samtalerne er at fremme beboerens trivsel og inkludere de pårørende helt fra starten. Vores erfaring viser, at når medarbejderne på Fribo har et indgående kendskab til den enkelte beboer, øger det også trivslen for den pårørende, der indtil indflytningen ofte har været primær omsorgsperson.

Selve indflytningssamtalen giver anledning til at besvare spørgsmål og give borgeren og de pårørende en tryghed midt i forandringerne. Samtalen er samtidig en mulighed for, at medarbejderne allerede fra starten får kendskab til den nye beboer og de pårørendes individuelle behov, ønsker, livshistorie og vaner. Lige fra afgørende livsbegivenheder til f.eks. interesser, foretrukne farver og yndlingsretter.

Der er arrangeret en velkomstmiddag og præsentation i bo-gruppen, så beboeren får en god og inkluderende start. Vi opfordrer beboeren til at deltage i fællesskabet omkring måltiderne fra første dag og kun sjældent er der beboere, der ønsker at spise i boligen. Et udtrykt ønske herom respekteres dog altid.


Altidens Omsorgsmodel – Den gode dag

Altidens Omsorgsmodel grafisk Fra et hjem til et andet

Fra et hjem til et andet

I Altiden ved vi, hvor svært det kan være at flytte, og vi sørger vi for, at det er så trygt som muligt at flytte fra sit eget hjem til en bolig på Fribo…

Altiden Omsorgsmodel grafisk En indholdsrig dag

En indholdsrig dag

Hvordan en indholdsrig dag ser ud, ved vi, er individuelt. Du har mulighed for selv at have indflydelse på, hvordan din dag forløber, og hvad du har lyst til at deltage i af aktiviteter…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Den gode nat

Den gode nat

Der er også forskel på, hvordan man oplever en god nat. I Altiden støtter vi dine ønsker til f.eks., hvornår du har lyst til at gå i seng, og hvor længe du gerne vil sove…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Pårørende og Netværk

Pårørende og netværk

I Altiden lægger vi vægt på det gode samarbejde med pårørende samt beboernes øvrige netværk og lokalsamfundet…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Mad som hjemme

Mad som hjemme

Hjemlig hygge og gode årstidsbestemte råvarer. Måltiderne indgår som en naturlig del af Altidens omsorgsmodel. Sanserne kommer i spil ved duften af veltilberedte retter…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Tryghed og faglighed

Tryghed og faglighed

Altidens omsorgsmodel er sammen med værdighedsmodellen med til at sikre, at vi altid understøtter beboernes selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Livets sidste tid

Livets sidste tid

I Altiden har vi fokus på at sikre, at alle beboere føler sig trygge og får en professionel pleje og omsorg, når livet nærmer sig sin afslutning…

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen