Pårørende og netværk

Det er ofte en stor og svær beslutning at sige farvel til sit nuværende hjem og flytte på plejehjem. Derfor gør vi i Altiden alt, vi kan for, at indflytningen bliver så tryg og god som mulig. Og at det sker i et tæt samarbejde med eventuelle pårørende.

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Pårørende og Netværk

Pårørende – forståelse og forventninger

Når et menneske skal flytte på plejehjem, er det en stor forandring. Bag ved de fleste af vores beboere står pårørende, ægtefælle, børn, børnebørn, for hvem forandringen kan være mindst lige så stor. Det gælder i særlig grad i de tilfælde, hvor en ægtefælle eller et barn har været primær omsorgsperson gennem længere tid op til indflytningen på plejehjemmet.

Det er et stort ansvar, vi overtager. Men med vores professionalisme, faglighed, varme og kendskab til beboerens og de pårørendes ønsker og forventninger, kan vi hjælpe med til at gøre en ofte svær tid lidt lettere.

Din viden er vigtig for, at vi kan få en forståelse af din pårørendes tidligere livsstil, interesser og behov. På Altiden Fribo arrangerer vi forskellige møder og aktiviteter, som du som pårørende bliver inviteret til.

En god start
• Når en ny beboer flytter ind på Altiden Fribo, inviteres pårørende med til fremvisning af boligen og til indflytningssamtalen.
• Det praktiske fylder ved indflytningen. Vi støtter gerne i processen, f.eks. med guide til indretning af boligen, så det bliver optimalt for både beboeren og de ansattes muligheder for at støtte beboeren i hverdagen.
• Vi lægger stor vægt på at inddrage pårørendes viden om beboeren til at skabe de bedste rammer. Det kan være beboerens livshistorie, præferencer, vaner og døgnrytme.
• Vi støtter også de pårørende, da vi ved, de er helt afgørende for en god start.
Altiden Fribo friplejehjem og plejebolig beboere og ansat i samtale udendøre

Det skal være nemt og overskueligt at være pårørende

På Altiden Fribo skal det være enkelt at komme og besøge sine kære. For pårørende, der ikke tidligere har erfaring med at komme hos os eller på plejehjem i det hele taget, kan der være overvejelser, der afholder én fra at komme på besøg eller fra at tage børnebørn med på besøget.

Vi ønsker at understøtte, at beboeren kan bibeholde gode relationer efter indflytningen hos os. Og vi ønsker at både store og små pårørende skal synes, at det er dejligt at komme Altiden Fribo. Vi inviterer de pårørende til at være med så meget, som man har lyst til, hvis beboeren ønsker det.  Pårørende kan deltage i bo-gruppens hverdagsliv i det omfang, de og beboeren ønsker det, og kan også overnatte på Altiden Fribo. Det kan være en god overgang for beboeren og den pårørende, at det fortsat er den pårørende, der varetager nogle af de ting, som han/hun plejede at gøre derhjemme.

Hvis du bor langt væk

I kontakten til pårørende bruger vi i stor udstrækning virtuelle kommunikationskanaler med pårørende, der bor langt væk. Flere beboere har faste aftaler om opkald på Facetime og Skype. Her kan vi i større eller mindre grad hjælpe beboeren med at huske aftaler og ringe op.

Er man som pårørende fraværende igennem længere tid pga. f.eks. sygdom eller udlandsrejse, sørger vi for at sende små hilsner i form af billeder, en lille video eller blot en fortælling om en god oplevelse, beboeren har haft.

Værd at vide som pårørende
• Vi opfordrer altid pårørende til at komme uanset tidspunkt.
• Vi kommer med ideer til, hvordan man kan være sammen med f.eks. en mormor med en demenssygdom.
• Vi opfordrer til at være med i fællesskabet, så hvis det er svært at gennemføre en samtale med ens pårørende alene i boligen, så kan man være sammen med bo-gruppen og medarbejdere, f.eks. under eftermiddagskaffen.
• Vi opfordrer til at bruge haven, hvor man kan ordne blomster eller vande, som en god aktivitet sammen.
• Vi holder arrangementer og fester, som beboerne kan deltage med sine pårørende f.eks. sommerfest.
• Vi holder arrangementer, som er målrettet børnebørn og oldebørn, f.eks. fastelavnsfest.

Vil du være frivillig hos os?

Hvis du kunne tænke dig at blive frivillig, så hører vi rigtig gerne fra dig.

Vores netværk og lokalsamfundet

Vi viser åbenhed, opsøger og bruger lokalsamfundet. Det er vigtigt for følelsen af at være en del af lokalsamfundet. At beboerne, på lige fod med alle andre borgere, kan tage en tur ud i nærområdet og spise is eller gå i biografen og se en film. Vi bruger de lokale forretninger, så beboerne får gode oplevelser ved at gå ud at handle.

På Altiden Fribo er det centralt, at man som beboere fortsat føler sig som en del af det omkringliggende samfund efter indflytningen. Ligesom vi er åbne og tilgængelig for lokalsamfundets beboere. Vi bruger lokalsamfundet. F.eks. ved at beboere efter indflytning kan fastholde medlemskab af lokale foreninger og klubber. Ved at tilbyde daglige lokale gå- og cykelture. Ligesom vi får besøg af nærliggende skoler og børnehaver og sangkor og præster.

Fantastiske frivillige 

Frivillige spiller en vigtig rolle i Altiden Fribos mulighed for at tilbyde beboerne bl.a. naturoplevelser. Frivillige bliver f.eks. uddannet som ’Cykling uden-alder’ – piloter. Det giver dem mulighed for at tilbyde beboerne cykelture rundt i lokalsamfundet, til vandet eller i skoven. Andre frivillige har grønne fingre og hjælper os og beboerne med at holde terrasser og haver. Lokale besøgsvenner kommer og tager beboere med på en gåtur i området, drikke en kop kaffe, og få  en god snak.

Frivillige er værdsatte ekstra kræfter i hverdagen. Derfor sørger vi for, at organisering, planlægning og kontakt sker systematisk og med aktivitetskoordinatoren, som fast kontaktperson.

Vi sætter stor pris på frivillige i alle aldre. De har nemlig alle det til fælles, at de ønsker at gøre en forskel med alt fra historieoplæsning, sang, håndværksprojekter, madklubber, IT-støtte, gymnastik, festmiddage og julepyntning.


Altidens Omsorgsmodel – Den gode dag

Altidens Omsorgsmodel grafisk Fra et hjem til et andet

Fra et hjem til et andet

I Altiden ved vi, hvor svært det kan være at flytte, og vi sørger vi for, at det er så trygt som muligt at flytte fra sit eget hjem til en bolig på Fribo…

Altiden Omsorgsmodel grafisk En indholdsrig dag

En indholdsrig dag

Hvordan en indholdsrig dag ser ud, ved vi, er individuelt. Du har mulighed for selv at have indflydelse på, hvordan din dag forløber, og hvad du har lyst til at deltage i af aktiviteter…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Den gode nat

Den gode nat

Der er også forskel på, hvordan man oplever en god nat. I Altiden støtter vi dine ønsker til f.eks., hvornår du har lyst til at gå i seng, og hvor længe du gerne vil sove…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Pårørende og Netværk

Pårørende og netværk

I Altiden lægger vi vægt på det gode samarbejde med pårørende samt beboernes øvrige netværk og lokalsamfundet…

Altiden Omsorgsmodel grafisk illustration Mad som hjemme

Mad som hjemme

Hjemlig hygge og gode årstidsbestemte råvarer. Måltiderne indgår som en naturlig del af Altidens omsorgsmodel. Sanserne kommer i spil ved duften af veltilberedte retter…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Tryghed og faglighed

Tryghed og faglighed

Altidens omsorgsmodel er sammen med værdighedsmodellen med til at sikre, at vi altid understøtter beboernes selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet…

Altidens Omsorgsmodel grafisk illustration Livets sidste tid

Livets sidste tid

I Altiden har vi fokus på at sikre, at alle beboere føler sig trygge og får en professionel pleje og omsorg, når livet nærmer sig sin afslutning…

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen