Altidens aktivitetscentre

Altiden driver Holbohave dagcenter for borgere med en demenssygdom samt to aktivitetscentre. De er beliggende i tilknytning til plejehjemmene Bakkebo og Skovsminde. Et aktivitetscenter er et forbyggende og aktiverende tilbud til hjemmeboende pensionister. Her kan man møde andre ældre, købe mad og drikke, deltage i individuelle og fælles aktiviteter og møde medarbejdere, som sikrer at man, som borger, får den hjælp man har brug for.

Tilbud i aktivitetscentrene

Aktivitetscentrene tilbyder først og fremmest samvær og nærvær. Herudover tilbydes en bred vifte af aktiviteter, som er planlagt med udgangspunkt i, at alle mennesker grundlæggende er forskellige og har forskellig smag og interesser. Derfor tilbyder Altiden aktiviteter, der stimulerer både fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt. Der er bl.a. kreative sysler, madlavning og bagning, spil, studiekredse og forskellige gymnastikhold. Der tilbydes ligeledes underholdning, som kan være foredrag, sang, musik eller dans.

Indflydelse

Vi anser borgerne, som væsentlige bidragsydere i udviklingen af tilbuddet i dagcenteret og tager derfor altid udgangspunkt i borgernes tanker og forslag om nye aktiviteter.

Visitation til aktivitetscentre

Som borger kan man søge kommunen om at blive visiteret til dagcenter. Efter ønske og behov kan man visiteres til at komme en eller flere gange om ugen i dagcenteret.

Kommunen kan ligeledes være behjælpelig med kørsel til dagcentret.


Følg med i hverdagen på Altidens aktivitetscentre

Her finder du alle Altidens aktivitetscentre