Få plads på et Altiden botilbud

1. Kontakt kommunen

For at få en plads på et af vores botilbud skal du kontakte din kommune.

2. Kommunen kontakter Altiden

Kommunen retter henvendelse til vores visitationsafdeling.

3. Visitationsafdelingens vurdering

Visitationsafdelingen vurderer, om du matcher botilbuddets målgruppe.


Hvad koster det at bo på et botilbud?

Kommunen betaler opholdsprisen, og udregner en egenbetaling, som borgeren skal betale.

På botilbuddene, som er godkendt efter servicelovens §108, er egenbetalingen lovmæssigt maksimum 10% af den samlede pris for husleje og forbrug.

Borgeren skal ofte selv betale for internet og el, da det ikke er inkluderet i forbruget. Derudover betaler borgeren selv for kost, rengøring og vaskeri på botilbuddet.


Få mere information om Altidens botilbud

Altiden Ekko voksne søg plads tre borgere botilbud paragraf 108

Indflytningen

Hvis der er behov for hjælp i forbindelse med flytningen, kan man kontakte visitationsafdelingen, som er klar til at hjælpe…

Altiden botilbud støtte i hverdagen voksne køkken

Hverdagen på et botilbud

Hverdagen i Altiden består af en fast struktur bygget op om de daglige gøremål i og omkring selve botilbuddet…

Altiden Ekko botilbud voksne hverdagen borger ansat sofa pårørende

Til pårørende

På Altidens botilbud gør vi, hvad vi kan for at støtte op om, at borgeren kan bevare relationerne til de pårørende…

Altiden Ekko diagnoser borgere udendøre relationer medarbejdere autisme paragraf 107

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde yderligere information om flere eventuelle spørgsmål og svar vedr. botilbud…

Her finder du alle Altidens botilbud for voksne