Altiden indgår i Ambea

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører inden for social-og ældreområdet med omkring 50 tilbud i hele landet. Hver dag går vi på arbejde med visionen om at gøre verden lidt bedre, ét menneske ad gangen.

Altiden er en del af Ambea, som er Skandinaviens førende leverandør af velfærdsydelser. Ambea har godt 950 lokationer og mere end 31.000 ansatte. I Ambea tilbyder vi ydelser inden for både social omsorg og omsorg til ældre. Det er blandt andet plejehjem, botilbud, opholdssteder, støtte i eget hjem, skole/uddannelse og bemanding inden for social – og ældreomsorg. Virksomheden blev grundlagt i 1996, har hovedkontor i Solna, Sverige og er noteret på NASDAQ i Stockholm.

Altiden Ambea medarbejder kvinde

Èt menneske ad gangen

I Sverige har Ambea virksomhederne NytidaVardaga, Lära og Klara. I Norge hedder vi Stendi og i Danmark Altiden. Vores opgave er at skabe en nærværende og holdbar omsorg, der giver livskvalitet til alle dem, som bor på et af vores 900 tilbud. At se og møde dem er hjertet i vores virksomhed.

I Ambea ser vi os som en vigtig bidrager til at finde løsninger på de udfordringer, som velfærdssamfundet står overfor. Hvis ressourcerne til at løse velfærdsopgaverne skal række i fremtiden, selvom behovet øges, og dem der skal løse opgaven, bliver færre, så er smarte løsninger, samarbejde og innovationskraft afgørende.

Som Skandinaviens førende aktør på området, ser vi det som vores ansvar at udfordre det vi plejer at gøre, afprøve nye idéer og gå foran i branchen. Vi stræber hele tiden efter at skabe bedre løsninger og at udvikle vores virksomhed og medarbejdere. Vi har altid det enkelte menneskes bedste for øje og er styret af vores vision: Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen.

Mere information om Ambea

Du kan finde mere information om Ambea på Ambea.se. Information på engelsk er tilgængelig på Ambea.com.

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen

Altiden tilbyder støtte og omsorg til børn, unge, voksne og ældre.