Bæredygtighed i Altiden

I Altiden tager ansvar for vores påvirkning af miljø og samfund. Kvalitet og bæredygtighed er derfor en integreret og vigtig del af vores arbejde. Vores mission er at skabe en sikker og bæredygtig pleje og omsorg, der er tilstrækkelig for alle. Som en del af Ambea stræber vi efter at kunne levere worlds greenest care.

I Altiden tager vi ansvar for vores indflydelse på samfundet. Vores vision er at sikre en omsorg, der tjener nutidens generationer, mens vi bevæger os ansvarsfuldt fremad, så fremtidige generationer også kan trives.

Hverdagens opgaver er at skabe tryg omsorg, der rækker til alle. Med det mener vi, at ethvert menneske hos skal have god pleje ud fra egne ønsker og behov, samtidig med at vi bestræber os på at skabe mest mulig omsorg ud fra samfundets og klodens begrænsede ressourcer.

Bæredygtighed og samfundsansvar

På tværs af Ambea arbejder vi målrettet med bæredygtighed og samfundsansvar ud fra tre dimensioner: ESG. Det står for Enviromental, Social and Governance (Miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige forhold).

E: Miljøforhold

Vi stræber efter at være en klimabevidst og fremtidssikker virksomhed indenfor social- og plejeområdet. Vi har et ambitiøst mål om at reducere vores klimaaftryk med 50% inden 2025, i forhold til niveauet fra 2019.

Særlige fokusområder:

 • Reduceret klimabelastning ved indkøb
 • Fødevarer
 • Transport og logistik
 • Cirkulær økonomi
 • Affaldshåndtering
Altiden bæredygtighed affaldshåndtering

S: Sociale forhold

Social bæredygtighed er vores kerneforretning. Vi stræber efter at skabe livskvalitet og en meningsfuld hverdag for vores plejemodtagere, samtidigt med at vi er en ansvarlig arbejdsgiver der bidrager til samfundet og vores medarbejdere gennem kompetenceløftende indsatser.

Særlige fokusområder:

 • Lige muligheder for alle 
 • Gode arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder
Altiden bæredygtighed socialt ansvar

G: Ledelsesmæssige forhold

Fokus på vores ledelsesstruktur og organisering er centralt for at sikre, at vores bæredygtighedsarbejde integreres i alle aspekter af vores virksomhed. Vi prioriterer gennemsigtighed, ansvarlighed og inddragelse for at sikre bæredygtig praksis.

Særlige fokusområder:

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici
 • Transparens
Altiden bæredygtighed ledelse
Niels Frandsen bæredygtighedskoordinator

Mød Altidens bæredygtighedskoordinator

Niels Frandsen er Altidens bæredygtighedskoordinator. det betyder, at han driver og udvikler bæredygtighedstiltag og initiativer på tværs af Altidens tilbud på både social- og ældreområdet – og faktisk også i Ambea.

Følg linket herunder og få et mere konkret indblik i Niels’ arbejde og Altidens målsætning om at skabe en mere bæredygtig hverdag med mest mulig omsorg ud fra samfundets og klodens begrænsede ressourcer.

Videointerview med bæredygtighedskoordinator, Niels Frandsen

Fra fossilbiler til elbiler

I Altiden er vi i fuld gang med at udskifte vores benzin-, diesel- og hybridbiler til elbiler. Vi har en klar målsætning på tværs af Ambea-koncernen: 90% af vores bilpark skal være eldrevne inden udgangen af 2025.

Det er et nødvendigt skridt mod at kunne indfri vores ambitiøse CO2e-reduktioner og tage ansvar for en grønnere fremtid, og samtidigt også en investering i økonomisk bæredygtighed gennem potentielle besparelser i driftsomkostninger og vedligeholdelse.

Altiden bæredygtighed elbil

Sådan en overgang medfører selvfølgelig udfordringer. For nogle kan det kræve en omstilling, især når det kommer til planlægning af længere ture. Og så er der problematikken omkring den nuværende mangel på ladestandere på visse strækninger og den kortere rækkevidde af nogle elbiler. Men vi ser disse udfordringer som børnesygdomme, som vi forventer bliver afhjulpet i løbet af kort tid.

For at støtte denne overgang yderligere, investerer Altiden aktivt i infrastrukturen. Vi opstiller ladestandere ved udvalgte botilbud, opholdssteder og plejecentre. Desuden indsamler vi feedback fra medarbejderne for at sikre, at overgangen sker så gnidningsfrit som muligt.

Efter indfrielsen af vores 2025-målsætning vil vi fortsætte med at evaluere og justere vores strategi, altid med øje for innovation og bæredygtighed. Vi er overbeviste om, at denne indsats ikke kun vil gavne miljøet, men også styrke Altidens position som en ansvarlig og fremtidsorienteret organisation.

Hvordan kan du selv komme i gang?

Det kan være svært, når man står i dagligdagen og skal passe sit arbejde – også at skulle tænke på bæredygtighed. Men faktisk er der masser af muligheder for at starte i det små. Og der er mange steder i Altiden, hvor vi allerede er godt i gang.

Bæredygtighed på botilbud

botilbuddet Knivholtvej i Frederikshavn plejer ernæringsassistent, Anne Møller at stå for indkøb og madlavning. Anne har pt. orlov, så pædagogisk assistent, Allan har taget over imellem tiden. Allan er også uddannet bager, så botilbuddets borgere og medarbejdere nyder godt af friskt morgenbrød, hvor brødrester bearbejdes på ny og også anvendes i dejen.

Anne har generelt fokus på sund kost og ernæring samt sikre, at der handles klimabevidst på Knivholtvej. Det betyder, at der er fokus på at anvende danske og årstidsbestemte råvarer, at mindske madspild, samt øve sig i at spise mere ”grønt” og spare lidt på kødet. 

På Knivholtvej spiser man varm mad til middag. Evt. rester fryses ned i løbet af ugen og tøs så op igen til at udgøre en vigtig del af botilbuddets populære ”Ta selv Søndags Buffet”.

Initiativerne på Knivholtvej er ikke baseret på nogle målsætninger eller udmeldinger om bæredygtighed i Altiden, men bare sund fornuft hos Anne, Allan og tilbudsleder Kirsten.

Allan Altiden Knivholtvej laver suppe
Allan bruger rester af grønt til en grønsagssuppe, som blendes, og der serveres rugbrøds croutoner til, der er ristet i oven af “gammelt rugbrød”.

Vil du arbejde hos os?

I Altiden tilbyder vi børn, unge, voksne og ældre en bred vifte af tilbud over hele Danmark til forskellige målgrupper.
Vi glæder os til at få dig som ny kollega. Alle, der arbejder på vores forskellige lokationer, skal føle sig set og anerkendt som et selvstændigt individ. Hos os er der frihed under ansvar.