Vision, opgave og værdier

Altiden – Al tiden bedst muligt

Vores opgave i Altiden er, at vi sammen skaber nærværende og holdbar omsorg, som rækker til alle. Vi lykkes, når vi arbejder sammen både som kolleger i Altiden men også når vi har et tæt samarbejde med alle i et tilbud hos os, pårørende og i de kommuner, hvor vi løser opgaven.

Vision Vores verden Altiden værdier grafisk

Vi gør verden lidt bedre – ét menneske ad gangen

Hver morgen begynder en ny dag i Altiden. Det betyder nye muligheder og ny tid. Tiden er vigtig, fordi det er den, som vi arbejder med at udfylde nærvær, tryghed, individuelle muligheder, praktisk hjælp og gode oplevelser.

Intet menneske går igennem livet uden at få brug for hjælp og støtte på et tidspunkt. Når den tid kommer, er vi i Altiden klar til at yde den hjælp, der er brug for, og vi ved fra erfaring, at det vigtigste, vi kan give til andre, er vores tid og vores opmærksomhed.

Det er en opgave, vi i Altiden altid går til med stolthed.

Vores vision er at gøre verden lidt bedre ét menneske ad gangen. I det daglige betyder det, at hver enkelt borger – ung som ældre, lever et så godt liv som muligt og mødes med respekt og nærværende omsorg.

Vores værdier kan beskrives i fire ord:

Respekt: Hos os har alle ret til et værdigt liv med fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Ansvar: Hos os har vi medarbejdere, der tør og vil og ledere, der lytter og leder.

Enkelhed: Vi bruger tiden bedst muligt på det som giver værdi for dem vi hjælper – Al tiden bedst mulig på pleje, omsorg og udvikling.

Kundskab: Hos os reflekterer vi, lærer af hinanden og gør brug af alles kompetencer.

Vores vision og vores værdier er ledestjernerne i hverdagen både i mødet med borgere og pårørende og i den måde vi arbejder sammen på som kolleger. Det er disse værdier, som skal tage os mod visionen – hver dag. Det er også ud fra disse værdier, at vores virksomhed styres.

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen

Altiden tilbyder støtte og omsorg til børn, unge, voksne og ældre.