Altidens whistleblowerordning

Altidens whistleblowerordning kan bruges, hvis medarbejderen oplever noget som er i strid med Altidens retningslinjer. I de situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at løfte problemer via de sædvanlige veje i vores organisation, kan man i stedet bruge vores whistleblowerordning. Alle der repræsenterer vores organisation eller er fagligt aktive i den kan lave en anmeldelse.

Altiden bruger platformen Trumpet til at håndtere vores whistleblowerordning. Trumpet er en ekstern whistleblowerordning, der bygger på en sikker anmeldelsesproces, hvor medarbejderen kan være helt anonym. Link til Trumpet findes her, i D4, Kvalitetsledelsessystem og på Altidens Intranet.

Fremgangsmåde

Alle anmeldelser modtages af en uafhængig ekstern sagsbehandler som efter at have vurderet anmeldelsen videresender anmeldelsen til en whistleblowerkomite med medlemmer fra Altiden. Hvis der er nogen i komiteen som berøres af anmeldelsen, udelukkes de fra komiteens håndtering af anmeldelsen og kan dermed ikke få adgang til anmeldelsen. Det er komiteens opgave at beslutte, hvordan anmeldelsen skal håndteres og udarbejder handleplanen.

I forbindelse med komiteens modtagelse af en anmeldelse kræver det at anmeldelsen afdækkes og undersøges til bunds, hvilket oftest resulterer i at der bør iværksættes nogle objektive undersøgelser på lokationen. Sommetider skal ledelsen inddrages, og ledelsen vil altid blive informeret, hvis der er forhold der skal ændres på.

Sagsbehandleren fra Trumpet vil løbende informere anmelderen om status på anmeldelsen, og hvad komitéen har besluttet, der skal ske.