Hvordan får man en bolig på Altidens friplejehjem?

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre, når man skal finde et plejehjem. Vi ved også, at det kan være en udfordrende opgave at søge om en bolig på et plejehjem. Derfor er det altid godt at have nogen til at støtte i processen, både til at finde ud af, hvilke rettigheder man har, og i selve ansøgningsproceduren. Vi har lavet en guide til processen her sammen med tips til, hvad der kan være godt at tænke på.

Sådan får du en bolig

1. Kontakt din kommune

For at få en bolig på et plejehjem, uanset om det er et friplejehjem eller et almindeligt plejehjem, så skal du først kontakte den kommune, hvor du bor. Kontaktinformationerne finder du på kommunens hjemmeside eller ved at ringe til kommunens hovednummer.

2. Ansøgning

Sammen med en visitator fra din kommune vurderer I dit behov og dine ønsker for støtte og hjælp i hverdagen. Du skal udfylde en ansøgning, som kommunen kan vurdere dit behov ud fra.

3. Vælg bolig

Når du er godkendt til en plads på plejehjem, kan du vælge, hvor du gerne vil bo. Her vil vi selvfølgelig glæde os til at byde dig velkommen på et af Altidens Fribo friplejehjem.


Kontakt os for ledige plejehjemsboliger på Fribo Greve

Hvis du eller din mor, far, ægtefælle eller anden pårørende er godkendt til en plejehjemsbolig, så ring til os.

Hvem kan flytte på plejehjem?

Plejehjemmet er tiltænkt ældre, der har behov for pleje i en sådan udstrækning, at man ikke kan klare sig hjemme med hjælp af hjemmeplejen. Det kan skyldes fysiske problemer, demenssygdom, eller at man ikke føler sig tryg derhjemme. På Altidens Fribo friplejehjem og på kommunale plejehjem, er der medarbejdere, der kan yde omsorg og pleje døgnet rundt.

Kan man selv vælge plejehjem?

Ja, det er muligt selv at vælge, at man gerne vil bo på et såkaldt friplejehjem. Man kan altså frit vælge at flytte til et friplejehjem i en anden kommune end den, hvor man har boet i hidtil.

Kan man takke nej til en bolig på et plejehjem?

Du kan altid takke nej til en bolig, du får tilbudt, og blive i køen, eller flytte ind i en anden bolig, mens du venter på, at der bliver en ledig bolig, der hvor du foretrækker at bo. Tal med visitationen om, hvordan valget og ventelister fungerer i din kommune.

Hvordan fungerer visitationsprocessen?

For at få plads på et plejehjem skal man visiteres af den kommune, du bor i. Det betyder, at man skal søge og få bevilget, at man har et behov for pleje, som gør det nødvendigt at flytte på plejehjem.

1. Kontakt kommunen

Start med at kontakte hjemkommunen, og bed om at tale med deres visitation. Du kan både ringe til kommunens hovednummer og komme i kontakt via kommunens hjemmeside.

2. Det første møde

Det næste der sker, er at du og en visitator mødes og taler om din hverdag og helbred eller om den af dine pårørende, som du er opmærksom på har brug for ekstra hjælp Mødet kan finde sted både hjemme eller hvor det ellers passer bedst. Her udfylder man sammen med visitatoren ansøgning om indstilling til en plads på et plejehjem.

3. Godkendelse

Efter mødet med visitatoren, vil ansøgningen blive behandlet af visitationsteamet, hvor der tages stilling til, hvorvidt kriterierne er opfyldt for at blive godkendt til en bolig på plejehjem.

4. Afgørelse

Når visitationsteamet har behandlet ansøgningen, vil man modtage en skriftlig afgørelse, om hvorvidt man er godkendt til en plads på et plejehjem. Får man afslag på ansøgningen, har man altid ret til at klage over afgørelsen.

5. Valg af plejehjem

Efter mødet med visitatoren er det tid til at vælge og ansøge om, hvilket plejehjem man ønsker at bo på. Der er i Danmark frit valg på plejehjemsområdet, og du kan derfor frit vælge mellem alle såkaldte friplejehjem i Danmark. Vær dog opmærksom på, at der i de fleste tilfælde også skal ske en godkendelse i den kommune/på det friplejehjem, du vælger.

Er godkendelsen til en plejehjembolig allerede på plads?

Hvis man allerede er blevet godkendt til en bolig på et plejehjem, kan man efterfølgende selv vælge, hvor man ønsker at bo – uanset hvor i landet, det er. Man kan frit vælge et friplejehjem i en anden kommune end der, hvor man bor nu.
Vi har pt ledige boliger i vores helt nybyggede friplejehjem, Altiden Fribo Greve. Ring til os for at høre mere.


Få mere information om Altiden Fribo friplejehjem

Altiden Fribo friplejehjem og plejebolig udendøre to damer omgivelser tilvalgsydelser plejehjem

Hvad er et friplejehjem?

I Danmark kan du frit vælge plejehjem, når du er godkendt til en plads af din kommune f.eks. kan du vælge Altiden Fribos friplejehjem…

Altiden Fribo friplejehjem udendøre terrasse bolig

Hvad koster en bolig på Altiden Fribo friplejehjem?

Det er ikke dyrere at bo på Altiden Fribos friplejehjem i forhold til et almindeligt plejehjem. Til gengæld har du mulighed for at tilkøbe ydelser.

Altiden Fribo interiør fin tekop sofa friplejehjem

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på mange praktiske spørgsmål i forbindelse med ønsket om at bo på af på Altiden Fribos friplejehjem. …

Altidens omsorgsmodel grafisk med ikoner website

Altidens Omsorgsmodel

Altidens Omsorgsmodel kaldes Den gode dag. Den indebærer, at du vælger, hvordan du vil præge din dag ud fra dine ønsker, og hvad der er muligt for dig.

Altiden Fribo friplejehjem dame demens samtale ansat

Demens

Et godt liv med demens bygger på en forudsigelig og tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter fyldt med glæde, nærvær og fællesskab.