Love og paragraffer

Altidens botilbud og opholdssteder er godkendt efter en række paragraffer, som hører til under Serviceloven (SEL). Paragrafferne under Serviceloven angiver rammerne for godkendelsen, og hvad botilbuddet eller opholdsstedet leverer af indsatser for den enkelte borger.

Paragraf 107

Paragraf 107 – Midlertidigt ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne

Paragraf 108

Paragraf 108 – Længerevarende ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne.

Paragraf 85

Paragraf 85 – Støtte i eget hjem til voksne med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

Paragraf 76

Altiden Ekko tilbyder efterværn til unge voksne fra 18-22 år, der har været anbragt, efter Servicelovens paragraf 76.

Paragraf 66

Paragraf 66, stk. 1, nr. 6 – Opholdssted for børn og unge med forskellige former for sociale problematikker og diagnoser.

Under “Flere valgmuligheder” finder du Altidens tilbud opdelt i paragraffer