Love og paragraffer

Altidens botilbud og børne- og ungehjem er godkendt efter en række paragraffer, som hører til under Serviceloven (SEL). Paragrafferne under Serviceloven angiver rammerne for godkendelsen, og hvad botilbuddet eller børne- og ungehjemmet leverer af indsatser for den enkelte borger.

Paragraf 107

Paragraf 107 – Midlertidigt ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne

Paragraf 108

Paragraf 108 – Længerevarende ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne.

Paragraf 85

Paragraf 85 – Støtte i eget hjem til voksne med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

Paragraf 76

Altiden tilbyder ungestøtte til unge voksne fra 18-22 år, der har været anbragt, efter Servicelovens paragraf 76.

Paragraf 66

Paragraf 66, stk. 1, nr. 6 – Børne- og ungehjem med forskellige former for sociale problematikker og diagnoser.

Under “Flere valgmuligheder” finder du Altidens tilbud opdelt i paragraffer