Love og paragraffer

Altidens botilbud og børne- og ungehjem er godkendt efter en række paragraffer, som hører til under Barnets lov. Paragrafferne under Barnets lov angiver rammerne for godkendelsen, og hvad botilbuddet eller børne- og ungehjemmet leverer af indsatser for den enkelte borger.

Paragraf 107

Paragraf 107 – Midlertidigt ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne

Paragraf 108

Paragraf 108 – Længerevarende ophold til voksne med psykisk nedsat funktionsevne.

Paragraf 85

Paragraf 85 – Støtte i eget hjem til voksne med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

Paragraf 114

Altiden tilbyder ungestøtte til unge voksne fra 18-23 år, der har været anbragt, efter Barnets lov paragraf 114.

Paragraf 43

Paragraf 43 omfatter i henhold til Barnets lov børne- og ungehjem med forskellige former for sociale problematikker og diagnoser

Under “Flere valgmuligheder” finder du Altidens tilbud opdelt i paragraffer