Thorsgade 63

hBotilbud, Midlertidigt botilbud, Opholdssted
København
1 af 9 billeder
Alle billeder

Om Thorsgade 63

Thorsgade 63 er et opholdssted og botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk støtte kan blive klar til en mere selvstændig tilværelse.

Fysiske rammer

Se video fra Thorsgade 63.

Thorsgade 63 ligger i et stemningsfyldt kvarter på Nørrebro med butikker, caféer og parker i gåafstand. Den centrale placering med gode transportmuligheder gør det let at komme til studie, praktik, arbejde, venner og pårørende. Cykelturen til Indre By tager fx under 15 minutter, og metroen ved Nørrebros Runddel er fem minutters gang væk.
Afdelingen er centreret om vores åbne køkken og stue, hvor der er gode muligheder for at deltage i fællesskabet. Derudover er der adgang til en hyggelig atriumgård med borde og bænke.
Alle borgerne har deres egen studiolejlighed med entré, badeværelse og værelse med køkken.

Målgruppe

Thorsgade 63 er for borgere med psykiske eller sociale udfordringer, der har brug for støtte til at fastholde positiv udvikling. Det er borgere, som har brug for støtte og opbakning, men som samtidig kan håndtere nogen grad af selvstændighed under personalets guidning.
Afdelingen er en god overgang til en mere selvstændig tilværelse – fx med støtte i eget hjem.

Tilgang

Indsatsen er individuelt tilrettelagt, og beboeren har stor medbestemmelse. Borgernes drømme, motivation, mål og ressourcer er udgangspunkt for hele indsatsen. Vi behandler vores borgere som voksne og ansvarlige for eget liv – uanset deres udfordringer – og vi skaber motivation uden at være ydrestyrende. Vi støtter beboerne i realistiske målsætninger, som giver succesoplevelser og drivkraft, og hjælper til at skabe en tryg og rolig hverdag, hvor de opnår overskud til at udvikle sig.
De unge i denne målgruppe har ofte ressourcer, som de med den rette støtte og guidning kan udfolde og skabe et meningsfuldt liv ud fra.
Gennem samvær, motiverende samtaler, fælles refleksion og spejling samarbejder vi med beboerne om:

  • at skabe et livsindhold, der giver livet kvalitet, mening og retning
  • at støtte dem til selv at skabe struktur og forudsigelighed
  • at fastholde og skabe værdifulde relationer og fællesskaber
  • at skabe strategier til at klare hverdagen
  • at håndtere hverdagens praktiske opgaver så selvstændigt som muligt.

Vi arbejder mod, at borgerne gradvist bliver mindre afhængige af personalets støtte, så de kan overgå til et mindre omfattende tilbud som fx støtte i egen bolig.

Plads på Thorsgade  63

For at få plads på et af vores opholdssteder eller botilbud, så skal man først visiteres af kommunen. Når Thorsgade 63  modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.
Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver. Teamet vurderer, om borgeren matcher målgruppen, og hvilken pædagogisk behandlingsindsats, borgeren har behov for.

Godkendelse

Afdelingen er både godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 og socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

Vis hele beskrivelsen Luk