Kirkeleddet 6

hStøtte i eget hjem
Gribskov
1 af 5 billeder
Alle billeder

Om Kirkeleddet 6

På Kirkeleddet 6 tilbydes et trygt botilbud med fælles aktiviteter og indflydelse på egen hverdag. Kirkeleddet 6 er et tilbud, som åbnede i 2020 målrettet voksne med autisme med behov for døgndækning. Borgere i målgruppen er kendetegnet ved, at de ud over autisme, også kan have moderat psykisk udviklingshæmning og/ eller mindre fysiske handicap. Her tilbydes otte pladser alle med egen lejlighed med støtte til, at borgerne lever et aktivt og udviklende hverdagsliv med udgangspunkt i egne behov.

Kirkeleddet 6 er bygget i 2007 og er netop moderniseret i forhold til målgruppens behov. Botilbuddet indgår i et samlet byggeri bestående af to selvstændige botilbud til forskellige målgrupper og en daginstitution.
Kirkeleddet 6 består af 8 boliger med fælles boligareal samt fælles terrasse. De 8 boliger i botilbuddet ligger omkring et “gadeforløb” med ovenlys.
De enkelte boliger er på 38 m2 og består af indgang med entre og lille køkken, stor stue med udgang til egen terrasse/have ud mod grønne arealer, soveværelse og stort badeværelse.
Fællesarealet rummer “gaden”, som ender i et stort fællesrum med køkken, spise- og opholdsrum. Boligerne har optimal kontakt til fællesskabet. Samtidig kan den enkelte beboer vælge at være privat og trække sig tilbage til egen bolig.
I det samlede byggeri indgår et fælleshus, som deles mellem de tre botilbud og daginstitutionen. Fælleshuset er placeret som knudepunkt mellem botilbuddene og daginstitutionen. Det er indrettet med eget vindfang, garderobe, handicaptoilet samt et godt stort køkken.

Borgerne skal leve det liv, de ønsker, og som der er mulighed for. Indsatsen og rammerne skal være så fleksible, at borgerne oplever både at kunne være for sig selv og være en del af et fællesskab. Indsatsen skal rette sig mod borgernes handlekompetencer og evner til at leve et aktivt og meningsfuldt liv, hvor de oplever livskvalitet.

I Altiden er det et centralt udgangspunkt, at den pædagogiske tilgang understøtter, at borgerne finder fodfæste i voksenlivet og opnår større selvindsigt, selvstændighed og livskvalitet.  Vi hjælper borgeren med at bygge en tryg, forudsigelig og struktureret hverdag med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og interesser. Den enkeltes potentiale synliggøres, og målsætninger til handleplan fastsættes her ud fra.

Det pædagogiske arbejde er primært baseret på tre bærende tilgange:
• Anerkendende tilgang
• Relationspædagogiske tilgang
• Kognitiv forståelsesramme

Vi arbejder med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) og også tilgange som KRAP, Low Arrousal og struktureret visualiseret pædagogik.

På Altiden Kirkeleddet 6 tilbydes aktiviteter alle ugens dage i samarbejde med beboerne, som de kan deltage i efter ønske. Aktiviteterne sker både i og uden for botilbuddet og tilrettelægges med afsæt i den enkelt beboers konkrete og individuelle behov.