Kirkeleddet 10-20

hStøtte i eget hjem
Gribskov
1 af 4 billeder
Alle billeder

Om Kirkeleddet 10-20

Voksne ml. 18-40 år med betydelig, varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse svarende til scoring D i Voksenudredningsmetoden. Borgeren skal have så omfattende støttebehov, at det ikke kan imødekommes på anden vis.

Vi træner og udvikler sociale kompetencer i
forhold til fællesskaber og venskaber med henblik på trivsel, øget
selvstændighed, samt det at kunne indgå i og være en del af det
omkring liggende samfund. Borgerne har døgnet rundt mulighed for at tilkalde personale.

Her er et fælleshus, og borgerne har egne lejligheder med egen indgang direkte udefra, hvilket understøtter borgernes særlige behov for skærmning og oplevelsen af, at det er borgernes eget hjem.