Kirkebjerg Allé

hStøtte i eget hjem
København
1 af 9 billeder
Alle billeder

Om Kirkebjerg Allé

Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig. Det er borgere, der typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller social udfordringer og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Såfremt der er behov for § 85 støtte til borgere, der allerede har en bolig i Københavnsområdet, så kan der tilbydes et udekørende team, som står klar til at hjælpe.

Kirkebjerg Allé ligger på en rolig vej i Vanløse tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport. Her er plads til 17 borgere, der hver har egen lejlighed med egen indgang.
Alle lejlighederne er indrettet som etværelseslejligheder med køkken og tilhørende badeværelse.
Kirkebjerg Allé  har et fællesrum, Sociféen, som både borgere, der bor på Kirkebjerg Allé, og borgere, der har en bolig i nærområdet, kan anvende.

Støtten er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens behov med henblik på at understøtte selvstændighed og mestring i eget liv. Støtten tilrettelægges med afsæt i bevillingen, herunder den kommunale handleplans indsatsmål.
Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere og igangsætte opgaver så selvstændigt som muligt.
Støtten kan ydes inden for en eller flere af følgende temaer:

  • Praktiske opgaver i hjemmet, herunder f.eks. støtte til rengøring, indkøb, tøjvask mv.
  • Egenomsorg, herunder f.eks. støtte til personlig hygiejne, påklædning, personlig fremtræden mv.
  • Sundhed, herunder f.eks. støtte til psykoedukation/indsigt i og forståelse for egen livssituation, ledsagelse til helbredsmæssig udredelse og behandling mv.
  • Kommunikation, herunder f.eks. støtte til at læse og forstå post, kontakt til offentlige myndigheder, dialog med omgivelser mv.
  • Samfundsliv, herunder f.eks. støtte til økonomi, skole, uddannelse, aktivering, beskæftigelse mv.
  • Socialt liv, herunder f.eks. støtte til at indgå i/udvikle sociale relation, konflikthåndtering, deltage i sociale aktiviteter i nærområdet, fritidsinteresser mv.

Støtten leveres primært via personlig kontakt i og udenfor borgerens lejlighed og kan suppleres efter behov ved telefon/SMS, mail, Skype eller lignende.
Støtten udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden faglig relevant baggrund. Der sammensættes et team til den enkelte borger, så borgeren mødes af kendt personale med kompetencer til at varetage den individuelt tilrettelagte støtte.