Excito

hBotilbud, Midlertidigt botilbud, Opholdssted
København
1 af 10 billeder
Alle billeder

Om Excito

Altiden Excito ligger i Valby og er et privat opholdssted og botilbud for unge i alderen 16-24 år med diagnose inden for autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller ADHD.  De unge tilbydes trygge rammer, hvor de støttes til udvikling i et anerkendende og omsorgsfuldt miljø.

Fysiske rammer

Se video fra Excito.

Excito ligger i Valby på Gammel Jernbanevej. Det er en gammel muremestervilla, hvor man har eget værelse og fælles stue og bad. Til huset hører en dejlig stor have. Villaen har gode muligheder for offentlig transport og indkøbsmuligheder. For at sikre den bedst mulige behandling for de unge har Excito døgnbemanding.

Vores mission

Fælles for de unge er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for samme hjælp. Derfor har vi fokus på den enkelte unges behov og hjælper dem ind i en positiv udvikling. Vi fokuserer på individuelt tilrettelagt støtte og træning, den enkeltes muligheder og livskvalitet. Vores mission er at udvikle strategier, der gør den unge bedre i stand til at klare hverdagen, så den unge opnår selvstændighed og stærkt selvværd.
Altiden tilbyder også en række andre tilbud i Københavnsområdet blandt andet Amager, Vanløse og Brønshøj. Vi ser det som en stor fordel, at vi er tilstede i et bymiljø, og vi opfordrer de unge til at være en del af omgivelserne. Vi støtter de unge i at have en indholdsrig hverdag med alt hvad der hører til, når man er ung. Vi lærer de unge at bruge offentlig transport, besøge caféer, deltage i fritidsaktiviteter og alt det, der giver dem gode oplevelser og udvikler dem hen imod et mere selvstændigt voksenliv. På alle vore tilbud stræber vi altid efter, at det skal være hjemligt og hyggeligt. Det er de unges hjem, og der er altid plads til, at der kan komme familie og venner på besøg. Vi har indrettet os med hjælp fra specialister, så miljøet understøtter behandlingen og giver plads til både de stille og de aktive aktiviteter.

Plads på Excito

For at få plads på et af vores opholdssteder eller botilbud, så skal man først visiteres af kommunen. Når Excito modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.
Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver. Teamet vurderer om barnet/den unge matcher målgruppen og hvilken pædagogisk behandlingsindsats barnet/den unge har behov for.

Godkendelse

Afdelingen er både godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 og socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5.

Vis hele beskrivelsen Luk