Danshøjvej

hBotilbud, Midlertidigt botilbud
København
1 af 9 billeder
Alle billeder

Om Danshøjvej

Danshøjvej er et botilbud for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for en specialiseret socialpædagogisk indsats, der ofte foregår i samarbejde med psykiatrien.

Fysiske rammer

Se video fra Danshøjvej.

Danshøjvej ligger i et roligt, hyggeligt og grønt villakvarter i Valby.
Der er gode transportmuligheder med både bus og S-tog, som ligger få minutters gang væk, så der er let adgang til uddannelse, beskæftigelse, familie og venner.
Afdelingen består af to huse med 10 lejligheder i alt. De fleste lejligheder har eget badeværelse, mens enkelte deler.
Derudover er der fælles stue og køkken, hvor der er god mulighed for at deltage i fællesskabet i forbindelse med madlavning, aktiviteter og aftenhygge. Derudover råder afdelingen over en hyggelig gårdhave, som er et rart samlingspunkt for både beboere og personale om sommeren.

Målgruppe

Afdelingen er især god for borgere, der har flere udfordringer, som indvirker på hinanden og skaber en samlet kompleksitet.
Borgerne i denne målgruppe har ofte behov for en stærkt struktureret og forudsigelig hverdag samt særlige uddannelses- og beskæftigelsestilbud. For nogle bebeboere er behandling og forberedende uddannelsesindsatser mest relevante i første omgang.

Tilgang

Borgernes drømme, motivation, mål og ressourcer er udgangspunkt for hele indsatsen. Vi behandler vores beboere som voksne og ansvarlige for eget liv – uanset deres udfordringer – og vi skaber motivation uden at være ydrestyrende. Vi støtter dem i realistiske målsætninger, som giver succesoplevelser og drivkraft, og hjælper til at skabe en tryg og rolig hverdag, hvor de har overskud til at udvikle sig.
På den ene side motiveres borgerne til at udnytte de kompetencer og muligheder, de allerede har – og på den anden side støttes de i at mestre deres udfordringer.
Gennem samvær, motiverende samtaler, fælles refleksion og spejling samarbejder vi med beboerne om:

  • at skabe et livsindhold, der giver livet kvalitet, mening og retning
  • at skabe struktur og forudsigelighed
  • at fastholde og skabe værdifulde relationer og fællesskaber
  • at skabe strategier til at klare hverdagen
  • at håndtere hverdagens praktiske opgaver.

Afdelingen kan også bidrage til at klarlægge den enkelte borgers støttebehov, hvis vedkommende ikke er udredt eller har uafklarede støttebehov ved indskrivning.
Vi arbejder mod, at beboerne gradvist bliver mindre afhængige af personalets støtte, så de kan overgå til et mindre omfattende tilbud.

Plads på Danshøjvej 

For at få plads på et af vores botilbud, så skal man først visiteres af kommunen. Når Danshøjvej modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.
Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver. Teamet vurderer, om borgeren matcher målgruppen, og hvilken pædagogisk behandlingsindsats vedkommende har behov for.

Godkendelse

Afdelingen er godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107.

Vis hele beskrivelsen Luk