Solskovgaard, Brændingen

hBotilbud, Midlertidigt botilbud, Opholdssted
Hjørring
1 af 8 billeder
Alle billeder

Om Solskovgaard, Brændingen

Altiden Brændingen er målrettet unge/voksne med bl.a. psykosociale udfordringer, opmærksomhedsforstyrrelse og autismespektrumforstyrrelser. I botilbuddet skaber vi rammerne for, at beboerne med udgangspunkt i egne ressourcer får det bedst mulige liv. Indsatsen vil være individuelt tilpasset med afsæt i nærmeste udviklingszone. Borgerne vil møde et struktureret, forudsigeligt og trygt miljø, som er medvirkende til, at den enkeltes ressourcer, kompetencer og styrkesider kan komme bedst muligt i spil i behandlingsarbejdet med at blive mere selvstændig og selvforvaltende i eget liv.

Fysiske rammer

Se video fra Brændingen.

Brændingen befinder sig i et naturskønt område i udkanten af Løkken by. Her bor man tæt på Vesterhavet og diverse muligheder for et aktivt fritidsliv. Der er fra Løkken gode busforbindelser til eksempelvis Aalborg og Hjørring, hvor der findes diverse uddannelsestilbud.
Der er desuden mulighed for dagtilbud i nærområdet.
Brændingen består af fem lejligheder indrettet med tekøkken og eget bad. Der forefindes stort fælleskøkken og fælles opholdsstue, som er hjemlig indrettet, således at den indbyder til fælles aktiviteter og samvær.

Målgruppe

Brændingen henvender sig til unge/voksne fra 17 år med psykosociale udfordringer og psykiatriske diagnoser bl.a.:

- Opmærksomhedsforstyrrelse
- ADHD - ADD
- Autismespektrumforstyrrelse - udviklingsforstyrrelse
- Anden psykisk vanskelighed
- Anden udviklingsforstyrrelse

Der er ofte tale om borgere, hvor der er komorbiditet – det vil sige flere udfordringer på samme tid. Hvilket gør udfordringerne mere komplekse og indgribende i hverdagen.

Tilgang

Støtten tilrettelægges i samarbejde med rådgiver, borgeren og dennes nærmest netværk. Der evalueres løbende ift. de opstillede behandlingsmål og en af grundpillerne i behandlingsarbejdet er et konstant fokus på belastningsbalancen – krav tilpasses ressourcer og ved brug af eksempelvis KRAP Måltrappe brydes store mål ned i håndterlige størrelser og delmål, således at borgeren oplever at lykkes og dermed kunne mestre en større del af sit liv end tidligere.
På Brændingen arbejder vi miljøterapeutisk ved, at tilbyde borgerne et empatisk spejlende, samhørighedsskabende og udfordrende miljø med tilgængelige omsorgspersoner, som med deres engagement og indlevelse skaber de bedste muligheder for god trivsel hvilket udgør et vigtig fundament for den enkelt ift. at lære mest mulig.
Der arbejdes med autisme specifikke redskaber samt low arousal tilgang.

Godkendelse

Brændingen er både godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 og socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6.

Vis hele beskrivelsen Luk