Botilbuddet Atterbakken

hLængerevarende botilbud, Midlertidigt botilbud
Næstved
1 af 10 billeder
Alle billeder

Om Botilbuddet Atterbakken

Borgerne på Atterbakken er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Det er borgere, der ofte profiterer af den ro naturen tilbyder. Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Botilbuddet Atterbakken ligger ved Tappernøje i naturskønne omgivelser tæt ved by, skov og vand. Her er plads til ni borgere, der hver har egen lejlighed med egen indgang.
Fællesarealerne rummer bla. fælles stue, køkken, fitnessrum, biograf og diverse værksteder, hvor det er muligt at udfolde forskellige kreative projekter som fx knallert og cykel reparation, træ og metal projekter.
Atterbakken har en dejlig stor have, som kan anvendes til diverse aktiviteter.
Der er 10 kilometer til Næstved og tilsvarende til Præstø Fjord.

Målet er at støtte borgeren til et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, og hvor borgeren hen ad vejen opnår en vis erkendelse og accept af egen livssituation.

Det er den enkeltes individuelle behov, interesser og formåen, der danner fundamentet for hverdagen, der dagligt tager afsæt i den ugeplan, der er lagt sammen med hver enkelt borger.
Fælles for alle borgere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen. Derudover tilstræber vi, at borgerne har beskæftigelse hver dag. Beskæftigelsen foregår for de flestes vedkommende i eller omkring botilbuddet og kan fx bestå af vedligehold af bygninger, havearbejde og madlavning. Vi lægger vægt på, at borgerne har forskellige pligter i huset med afsæt i kompetencer og interesser. Det er deres hjem. Enkelte borgere har sportsaktiviteter, de deltager i, fx fodbold og svømning.
Tre gange om ugen er der mulighed for at deltage i en fællestur, der typisk er en indkøbstur til Næstved by eller til Næstved Storcenter. Her findes et bredt udvalg af butikker og caféer. Har man lyst til eller behov for at komme på en tur alene, er dette også en mulighed, men skal typisk planlægges i lidt bedre tid ud fra, hvad kalenderen ellers rummer af opgaver, fx lægebesøg, tandlægebesøg osv.
I hverdagen har vi også fokus på fysiske aktiviteter som f.eks. gåture, sport og motion. Vi har motionsrum, og så har vi en fantastisk have, hvor borgerne kan være en del af havearbejdet, ligesom de kan bruge haven til både afslapning og fysisk aktivitet. Herudover går vi ture i den natur, der omgiver botilbuddet.
De fleste borgere har boet længe på Atterbakken, og de kender derfor hinanden godt. Det giver en tryg og forudsigelig hverdag.
Vi arbejder dagligt med at motivere borgerne til de forskellige fælles aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter, der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Hver torsdag har vi torsdagscafe. Her taler vi om, hvad ugen bringer, hvilke særlige aktiviteter, der er planlagt, videreformidler vigtig information, og så laver vi vores madplan. Vi har tre faste daglige måltider, hvor borgerne har mulighed for at deltage i madlavningen. Vi spiser som udgangspunkt sammen til alle tre måltider. Det er dog muligt at spise alene, hvis man ønsker det. Men vi har som fokuspunkt, at borgerne ikke sidder alene og spiser, og vi arbejder med at motivere alle borgere til at deltage i de fælles måltider.
Det er ligeledes på torsdagscaféen, det er muligt at komme med ønsker til ture eller aktiviteter, man kunne ønske sig. Ture arrangeres såvel på hverdage som i weekends, det afhænger lidt af aktiviteten og tilslutningen. Som eksempler på ture, der ofte nævnes, er tur til Bakken, Knuthenborg, Bon Bonland, loppemarkeder, fisketur, svømmehal osv. Vores egen interne wellnessdag er dog også i høj kurs. Her er det muligt at få fodbad, ansigtsmaske, plukket bryn, lakeret negle mm.

På Atterbakken arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Vi arbejder ud fra fastsatte personlige mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.
Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.
På Atterbakken er relationen det bærende i den pædagogiske indsats. Det er relationen til den enkelte borger, der muliggør det pædagogiske arbejde.
Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.
Metoden Low Arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.
Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde vægtes højt på Atterbakken. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis, med borgerens accept, samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende og sundhedsvæsnet.

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.
Derfor vægter vi på Atterbakken kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde.
Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder deltage.
Botilbuddet Atterbakken er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Atterbakken omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.