Ældreområdet

Vi har alle ret til en værdig alderdom

Miriam Toft

Over sommeren har historierne om Else og Niels fra TV2s dokumentar Plejehjem bag facaden fyldt i medierne. Disse eksempler på manglende omsorg og pleje af nogle de mest sårbare i vores samfund berører dybt. Selvom det er meget trist at være vidne til optagelserne, så er vi i Altiden glade for, at debatten om det gode ældreliv fylder meget i medierne. Eksemplerne er vigtige, og de skaber en evig relevant debat om, hvad god ældreomsorg er. Vi har alle ret til en værdig alderdom. Det er en helt essentiel del af vores velfærdssamfund.

I branchen er vi ikke stærkere end det svageste led, og det er vigtigt, at vi netop står sammen om at finde de bedst mulige løsninger, så vi alle kan undgå lignende eksempler fremover. Derfor er det vores håb i Altiden, at den seneste tids debat vil munde ud i en række konstruktive løsninger, hvor vi på tværs af organisationer og uden skelen til offentlig eller privat aktør finder løsninger, der sikrer den bedst mulige kvalitet i vores ældreomsorg.

Alle er forskellige og har forskellige behov.
Vi håber, at debatten vil føre til løsninger, som handler om andet og mere end at skrue op for kontrol og dokumentation eller tilføre flere ressourcer. I Altiden vil vi gerne være med til at skabe en ældreomsorg, hvor de ældre i højere grad har mulighed for at få indflydelse på, hvordan deres alderdom skal se ud. De skal frit kunne vælge, hvor de vil bo, og hvem der skal sikre dem tryghed og et indholdsrigt og værdigt ældreliv. Vi er alle forskellige og har forskellige behov. Her er det frie valg helt afgørende. Det vil også sikre at de tilbud, der ikke har den nødvendige kvalitet hurtigt vil blive valgt fra, når borgerne får mulighed for at stemme med fødderne.

I dag er der alt for få, der kender til muligheden for frit valg, og mange kommuner tilbyder slet ikke en bred nok palet af løsninger. Det mener vi er et vigtigt sted at starte.

De gode historier skal frem i lyset
Det er mindst lige så vigtigt at fremhæve, at branchen er fyldt med medarbejdere, der gør et fantastisk værdifuldt arbejde – og som i den grad viser deres værd under corona krisen. De gør hver dag en forskel for borgere og pårørende og skaber indholdsrige dage med en omsorg præget af høj faglighed og professionalisme. Der er så mange gode historier derude. De må ikke overskygges af de dårlige historier, ellers risikerer vi, at vi får endnu sværere ved at rekruttere dygtige ansatte til et område, der i forvejen er presset.

Miriam Toft
Administrerende direktør i Altiden

 

Eksempel fra Skovsminde Plejecenter i Græsted
Pårørende er nøglen til værdig ældreomsorg i Altiden
På Altiden Skovsminde Plejecenter i Gribskov Kommune gennemsyrer arbejdet med at sikre en værdig ældreomsorg i den grad hverdagen. Det fik Center for Værdig Ældreplejepleje øjnene op for og i dag bruges Skovsmindes erfaringer som inspiration for andre plejecentre i Danmark.

Leder af Skovsminde Plejecenter, Lene Steensen fortæller:
”De pårørende er vigtige for at få skabt trygge rammer og trivsel både blandt beboere men også blandt medarbejderne. Derfor har vi arbejdet meget systematisk med at inkludere de pårørende i det daglige arbejde og understøtte relationen mellem dem og medarbejderne. Det kan fx være ved pårørendesamtaler, undervisning og gennem etablering af et fælles sprog. Det har virkelig båret frugt. Medarbejderne oplever langt mere arbejdsglæde i hverdagen og de pårørende føler sig meget tryggere ved, at vi tager hånd om deres kære.”