Ældreområdet

Tillykke til Bakkebos værdighedsambassadører

Altiden Bakkebo medarbejdere diplom

Et velgennemført og succesfuldt forløb er afsluttet med diplomer til alle de deltagende medarbejdere på Altiden Bakkebo Omsorgscenter. I løbet af det sidste halve år har de nyudnævnte værdighedsambassadører løbende haft besøg af Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold, som har arbejdet med at videreudvikle kompetencer til at understøtte det daglige arbejde med at styrke beboernes værdighed.

Faglighed i spil på alle planer

”Det, der kendetegner Bakkebo, og som der også blev lagt vægt på i bedømmelsen af forløbet, er medarbejdernes mod på at udvikle sig, lære nye ting og sætte sig selv i spil,” fortæller Dorte Balslev, der er kompetence- og uddannelseschef i Altidens faglige konsulenthus.

”Det, at medarbejderne har været rigtig gode til at sætte sig selv og deres egen faglighed i spil i det her udviklingsforløb, det var faktisk noget, både jeg, Bakkebos centerleder Gitte Andersen og rejseholdskonsulenterne Jette Waagner og Karen Rosenkrantz Gjedsted understregede i vores taler til de nye værdighedsambassadører. Det er noget, der særligt kendetegner dem, at de på trods af deres forskelligheder sætter sig selv, deres refleksioner og deres faglighed i spil. At de har modet til at turde være usikre og lære noget nyt.”

“De processer, der har været i gang, er lykkedes, fordi der er så stor opbakning, engagement, fleksibilitet fra ledelsens side, og at man som leder selv er udviklingsorienteret”

Altidens faglige konsulenthus har været med hele vejen i forløbet i rollerne som projektejere og projektledere internt, samt som kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen, og med ansvaret for at lave den pujleansøgning, der førte til bevillingen af forløbet.
”Vi har også fungeret som sparringspartner for centerleder Gitte Andersen under forløbet, og hjulpet med at organisere, strukturere og holde løbende kontakt samt deltaget i 4-5 ledelsesworkshops,” forklarer Dorte Balslev, og tilføjer, at Altidens faglige konsulenthus fortsætter med at være involveret i arbejdet med at få implementeret læringen, nu hvor forløbet er slut.

Altiden Bakkebo medarbejdere underholdning

Ved overrrækkelsen blev der også plads til sjove måder at illustrere de forskellige begreber, der arbejdes med.

Konkrete redskaber skaber værdighed

Kompetenceudviklingen har ikke blot handlet om at få ny viden, men i lige så høj grad om at afprøve nye metoder på konkrete beboere. Det betyder, at værdighedsambassadørerne sammen med kolleger løbende har trænet og afprøvet små tiltag i hverdagen med det formål, hvordan man sammen kan forbedre borgerens værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse. På den måde er de blevet fortrolige med små, brugbare metoder, som styrker den faglige tilgang til beboerne i dagligdagen. Med andre ord, læringsforløb med værdighedsrejseholdet har taget udgangspunkt i medarbejdernes konkrete virkelighed.

Og næste skridt er derfor, at disse nye redskaber, bliver videreført i borgerkonferencer, hvor Altidens faglige konsulenthus vil støtte Bakkebo og værdighedsambassadørerne gennem det næste halve år. Kompetence- og uddannelseschef, Dorte Balslev forklarer, at det konkret indebærer et ugentligt møde med centerleder Gitte Andersen og værdighedsambassadørerne, hvor man kigger nærmere på en beboercase, som måske har været udfordrende, eller som man bare er nysgerrig på.

”Helt præcist betyder det, at vi kigger grundigt på beboeren. Hvad ved vi om vedkommende, hvordan er livshistorien? Hvordan har personen været tidligere, hvad ser vi nu, og hvordan er mestringsevnen? Hvad ser vi helbredsmæssigt, og hvad kan der være på spil i det hele taget for, at vi kan få borgeren i trivsel? Vi kigger på hele, og bruger det trivselskar, som værdighedsrejseholdet har arbejdet ud fra til og vurderer, hvor befinder beboeren sig lige nu. Vi gennemgår struktureret, hvordan vi formår at understøtte vedkommendes identitet, formår vi at inkludere ordentligt, er der noget, hvor vedkommende kan føle sig ekskluderet fx i forhold til bolig eller i forhold til personalet. Så det er en systematisk metode til at genbesøge eller præsenterer beboerne forfra. Så vi bliver klogere på, hvad er det der virker. Og hvad virker ikke.”

Læs mere: ”Artikel”

Altiden Bakkebo diplom

Centerleder Gitte Andersen (th) fik overrakt Bakkebo Omsorgscenters diplom af konsulenterne fra Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold, til venstre Karen Rosenkrantz Gjedsted og i midten Jette Waagner.

Vigtigheden af at se det hele menneske

Når det drejer sig om beboerkonferencerne, tror mange ofte, at det udelukkende handler om de psykologiske aspekter, men som Dorte Balslev forklarer, så ser man også nærmere på f.eks., hvilken slags medicin en beboer får. Så der sker rigtig meget i den konkrete og strukturerede snak omkring beboeren ud fra et ønske om at se hele mennesket.  

”Det er derfor, vi også indimellem ser på den pårørende i forbindelse med en beboerkonference,” forklarer Dorte Balslev.

“Som regel er der en specifik beboer, men er særlig nysgerrig på. Det kan være én, der lige er flyttet ind. Eller en, der er begyndt at vise mistrivsel. Eller det kan være, at vi har svært ved at finde ind til en beboer, fordi vedkommende har demens i svær grad, hvilket gør at det er svært at finde ud af, hvem han/hun egentlig er. Og så er det godt at have flere blikke på, så vi sammen kan reflektere over det,” slutter Dorte Balslev, der glæder sig rigtig meget over et velafsluttet forløb, det gode samarbejde med Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold og til arbejdet med de nye værdighedsambassadører på Altiden Bakkebos Omsorgscenter.

Trivselskagen

”Det er meget sigende for Bakkebo, at uanset hvilken rolle man har der, så bakker man op og er engageret,” forklarer Dorte Balslev.

”Og køkkenet havde altså lavet en trivselskars-kage, kan man sige, som illustrerede trivselskarret. En rigtig fin og sjov visuel måde at illustrere dagen på, så man kunne tænke over, hvilken farve af kagen man helst ville have. Er man grøn, så er man meget god trivsel. Er man gul, så er man på vej til mistrivsel, og er man rød, så er mistrives man og skal have særlig kærlighed.
Så selv om det er 22 ambassadører, der blev uddannet, så har der været opbakning fra hele huset også fra køkkenets side, hvor man i øvrigt hver gang vi kom til et arrangement, blev mødt med en flot dækket vogn med forplejning til os. Så der har virkelig været opbakning fra alle sider, og det har en kæmpe betydning.”

Altiden Bakkebo personer kage

Et af begreberne i redskaberne fra værdighedsrejseholdet er trivselskarret. Og i anledning af dagen havde køkkenet på Bakkebo lavet en flot, farverig trivselskage.

Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom ved at støtte kommuner, private leverandører og deres medarbejdere og ledere i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Det gør man blandt andet ved at tilbyde forskellige typer af rejseholdsforløb, kompetenceudvikling, rådgivning, netværksfacilitering samt formidling og information om nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder til at sikre en værdig ældrepleje.

Du kan læse mere om videnscenteretSundhedsstyrelsen

Læs mere om Bakkebo Omsorgscenter