Nyheder

Tak for støtten

Altiden tak for støtten

Tak for støtten

I Altiden vil gerne sige et stort tak til beboere, brugere, pårørende og samarbejdspartnere for den uvurderlige støtte, tålmodighed og tillid, vi har oplevet over iver den seneste tid med corona. Plejecentre og bosteder har været lukket for besøgende i en længere periode, og det har trukket store veksler på både pårørende og beboeres tålmodighed, når der ikke har været mulighed for at ses.

Administrerende direktør i Altiden, Miriam Toft fortæller:

”Det er glædeligt at kunne gøre en foreløbig god status for corona. Indtil videre har vi undgået smittetilfælde på vore plejecentre og bosteder, og det er vi meget taknemmelige for. En vigtig årsag er opbakningen fra alle pårørende og beboere til besøgsforbuddet. Tak for jeres støtte. Nu er vi inde i næste fase af genåbningen af Danmark, hvor vi fortsat har brug for støtten til at holde smittefaren væk. Vi har åbnet op for besøg, men under forhold der lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring, afstand, hygiejne og at undgå besøg ved sygdomssymptomer. Det har vi glædet os til. Vi skal dog fortsat tage smittefaren meget alvorligt.”

Engagerede medarbejdere har været afgørende
I Altiden har vi igennem forløbet haft stort fokus på håndteringen af corona med en høj grad af faglighed og ekspertise, der samtidig skaber en tryg og indholdsrig hverdag for alle vore beboere, brugere og pårørende.

”Hverdagen har budt på mange nye processer og rutiner for vore medarbejdere, og vi har været særlige opmærksomme på at skabe tryghed for dem i hverdagen ved god introduktion til de nye retningslinjer, en særlig telefonisk corona-hotline og træning i brug af værnemidlerne. Situationen har stillet store krav til dem, og det har været meget positivt og berigende at opleve den helt særlige holdånd og engagement sammen med at vores sygefravær i perioden været historisk lavt. Deres indsats har været helt afgørende for, at vi er kommet igennem uden smittetilfælde indtil videre.”  fortæller Miriam Toft.

I Altidens medarbejderundersøgelsen har et af spørgsmålene i denne runde spurgt til, hvordan medarbejderne har oplevet håndteringen af corona, og her har 75 procent oplevet en særdeles tilfredsstillende håndtering af corona.

Innovative tiltag

På Altidens bosteder og plejecentre har mange af hverdagens aktiviteter været sat på hold og alt det liv og glæde, som kommer fra de mange besøgende har været væk. Hverdagen har været en anden, men langt fra kedelig. Nye aktiviteter under corona-venlige forhold blev sat i søen. Medarbejderne har været kreative med at få udformet aktiviteter. Det har haft stor betydning for beboerne at mærke, at lokalsamfundet har tænkt på dem igennem corona-krisen, og det har vakt stor glæde:

  • Blomster, chokolade og kager fra lokalsamfundet er blevet doneret til mange af vores beboere.
  • På Solgården plejecenter i Fjerritslev oplevede beboerne, at der blev doneret en æske chokolade, hver gang de lokale købte en T-shirt, som Handelsstandsforeningen havde fået lavet til formålet, at sende plejecenteret en masse tanker.
  • Kunstnere og sognepræster har tilbudt at komme ud og afholde koncerter og gudstjenester.

 

”I Altiden har lokalsamfundet altid været en vigtig del af vores hverdag. I denne corona-tid har det været fantastisk at opleve den store opmærksomhed og det samfundssind, som vi er blevet mødt med. Chokolade, blomster, hilsner og sang ikke bare pårørende men fra en stor del af lokalsamfundet har gjort en svær tid lidt lettere. Det er vi meget taknemmelige for. Det har varmet at mærke denne store opbakning.” fortæller Miriam Toft.

Omsorgssektoren har fået øget positivt fokus
Corona-krisen har understreget hvilken vigtig roller omsorgspersonale spiller i samfundet. Det har givet et fornyet, positivt fokus på hele branchen. Miriam Toft fortæller:

”Mange har indset vigtigheden med kvalitet i omsorg og pleje, og mange har fået øjnene op for de mange jobmuligheder, som findes i omsorgsektoren. Det er glædeligt, at der er kommet denne positive sideeffekt ud af corona – omsorgssektoren er helt afgørende for, at vi løser den voksende velfærdsopgave også på den lange bane, hvor den demografiske udvikling gør, at vi får brug for mange flere dedikerede medarbejdere.”

”Vi er stolte af vores medarbejdere, beboere, brugere og pårørende. Nu fortsætter kampen sammen med resten af landet, og lad os fortsætte det gode arbejde sammen. Tak!” slutter Miriam Toft.