Altiden socialområdet

Rikke sætter kvaliteten for borgeren i centrum i sit nye job som tilsynschef

Altiden Rikke Tilsynschef socialområdet portræt

I januar 2023 tiltrådte Rikke Laulund Grabowski stillingen som tilsynschef i Altiden efter i en periode at have arbejdet som afdelingsleder i Altidens interne tilsyns- og kvalitetsafdeling. Her var hun med til at understøtte kvaliteten og udviklingen på tilbuddene på socialområdet og arbejdede bl.a. med de opmærksomheds- og udviklingspunkter, som udstedes af Socialtilsynet.
I sin nye stilling fortsætter Rikke det vigtige arbejde i samspil med tilbudslederne, regionscheferne og Altidens ledelse med ønsket om at få endnu mere fokus på udvikling. Og på hvordan Altiden også fremover kan være med til at understøtte opgaver for kommunerne.

Borgeren i fokus

”Mit fokus er at skabe de bedst mulige liv for vores børn, unge og voksne,” sådan forklarer Rikke grundlaget for hendes engagement i arbejdet som tilsynschef.

”Det handler om, hvordan vores botilbud og opholdssteder udøver den kvalitet, som den enkelte har behov for. Og hvordan får vi hjulpet personalet med at give vores borgere et meningsfyldt liv. På trods af udfordringer og svære livsbetingelser. Så den enkelte kan udvikle sig i denne nærmeste udviklingszone.”

Socialtilsynet i forandring

Rikkes vej ind i jobbet som tilsynschef i Altiden går tilbage til hendes oprindelige uddannelse som socialrådgiver, med primære opgaver på børn- og unge området. Oven i det har hun en efteruddannelse fra det anerkendte Kempler Instituttet senere DFTI (Dansk Familie Terapeutisk Institut) samt diplomuddannelse i ledelse. Springbrættet til også at arbejde med den voksne borgergruppe kom efter fire år som tilsynskonsulent i Socialtilsyn nord.

”Det var en stilling, jeg søgte i 2014, hvor fem Socialtilsyn overtog alle tilsynsopgaver fra kommunerne til at føre kvalitetstjek hos plejefamilier og botilbud. Her var jeg med til at opstarte og opbygge tilsynsstrukturen og få implementeret kvalitetsmodellen. Hvilket er det arbejdsredskab, alle socialtilbud arbejder ud fra i dag,” forklarer Rikke.
”På den måde var det meget velkendt for mig, hvad Socialtilsynet krævede, da jeg blev ansat i den private nordjyske virksomhed, som Altiden endte med at overtage i 2022. Her fik jeg indført kvalitetstjek sammen med vores interne tilsynsteam. Hvorved vi kunne komme på forkant med de eventuelle udfordringer, som Socialtilsynet havde påpeget tidligere.”

Rikke oplevede overgangen fra en offentlig virksomhed til en privat virksomhed som ret fantastisk.

”Det blev mulighedernes land for mig,” husker hun.
”Hvis jeg havde en ny idé til en anden måde at udføre vores arbejde på, så var der altid lydhørighed over for det. Det var og er befriende og fantastisk, hvilket jeg sætter stor pris på.”

Læs mere: Leder af Altiden-tilbud for spiseforstyrrelser: ”Vi er nødt til at se på det individuelle menneske”

Kvalitet er nøgleordet

Uanset om det handler om børn, unge eller voksne, lægger Rikke vægt på at have fokus på høj kvalitet og udviklingspotentiellet i behandlingsarbejdet.

”Der er naturligvis en behandlingsmæssig forskel på at have børn og unge anbragt. Opholdsstedet har en større omsorgsmæssig forpligtelse end botilbud for voksne, hvor selv- og medbestemmelsesretten træder mere frem. Men grundlæggende er der behov for høj kvalitet og trivsel for alle på vores tilbud, uanset om man er barn, ung eller voksen.”

Kvalitetspris 2022 holdbillede inden middag

Rikke (øverst tv) var også med, da Altiden den 15.feb. 2023 deltog i Ambeas uddeling af Kvalitetsprisen. Her var botilbuddet Korninghøj nomineret sammen med Skovsminde Plejecenter og Altiden Fribo Holte.

Fremtiden for Altidens socialtilbud

Når Rikke bliver spurgt til fremtiden for Altiden i forhold til tilsyn og kvalitet, så er hun ikke i tvivl – det handler om at have fokus på udvikling.

”Min vision for min position i Altiden er kunne se potentialet for udviklingen i virksomheden. Hvilket for mig i høj grad handler om at lytte til tendenserne ude i kommunerne. Hvordan behovet forandrer sig her. Hvilke opgaver har de behov for, at vi understøtter dem i, og hvordan vi kan lykkes med det i fremtiden. På den måde kan jeg i Altiden være med til at gøre verden lidt bedre, ét menneske ad gangen.”

Læs mere: Pædagoger på botilbud: ”Vi er gode til at være der for hinanden i svære situationer”