Ældreområdet

Prisen for det bedste pårørendesamarbejde

Altiden ældreområdet Holbohave pris

Altiden har netop uddelt årets priser for det gode pårørendesamarbejde

Samarbejdet med pårørende er en hjørnesten i Altidens tilgang. Det kan være svært når en livspartner flytter fra hjemmet eller et barn flytter på bosted. De pårørende lægger det dyrebareste i vores hænder og trygheden i relationen til de pårørende er altafgørende for det gode samarbejde om at skabe de bedste rammer og en nærværende omsorg.

En gang om året hædrer vi derfor de kollegaer, som gør noget helt særligt i samarbejdet med de pårørende, så vi kan lære af de gode eksempler og anerkende den gode indsats.

Både pårørende, ledere og kolleger kan indstille til prisen, og vi fik godt 18 skarpe indstillinger.

I år gik prisen til:

Socialområdet:

Botilbuddet Kirkeleddet 6 & 8 for i mange år at have arbejdet tæt sammen med pårørende og blandt andet søsat en egentlig pårørendepolitik med en fast struktur for møder og samarbejde. På det nyåbnede tilbud for voksne med en autismediagnose på Kirkeleddet nr. 6 er de gode erfaringer kommet i spil. Indflytningen og opstarten har været præget af en stærk og tillidsfuld relation til de pårørende, der har givet et godt afsæt.

Ældreområdet:
Holbohave et dagtilbud for borgere med en demenssygdom. Demens er de pårørendes sygdom og Holbohave arbejder målrettet på at skabe tætte relationer og bindeled mellem hjem og dagtilbud blandt andet ved hjælp af en kontaktbog, hvor der skrives beskeder dagligt mellem hjem og Holbohave. Enkel løsning – men meget virkningsfuldt.