Altiden socialområdet

Pædagogisk medarbejder: ”Vi når børnene og de unge på en helt anden måde”

Sisse Christensen pædagog Solhøj

Sisse lavede et karriereskifte og valgte at dedikere sit arbejdsliv til at hjælpe børn og unge, som kommer fra svære livsvilkår. I dag er hun ansat som pædagogisk medarbejder på Altidens børne- og ungehjem Solhøj, hvor dybe relationer og et tæt samarbejde med Altidens skole åbner døre til nogle helt særlige muligheder.

En ny karrierevej

32-årige Sisse Christensen er ansat som pædagogisk medarbejder på Altidens børne- og ungehjem Solhøj i Nordjylland, men vejen dertil har ikke været helt snorlige. Sisse har nemlig oprindeligt en uddannelse og en karriere bag sig som folkeskolelærer.

I folkeskolen, hvor hun var lærer for klassetrinene 3. 4. og 5., blev hendes interesse for socialområdet for alvor vakt i mødet med nogle af skolens elever, som var anbragt uden for hjemmet. Da vikariatet på skolen udløb, valgte hun derfor at prøve kræfter som vikar på et børne- og ungehjem (tidl. betegnet opholdssteder). Og den beslutning skulle vise sig at være den helt rigtige.

”Jeg blev helt vild med at arbejde på det her område og valgte så faktisk det at være lærer fra og tog en efteruddannelse i neuropædagogik,” fortæller Sisse, der efterfølgende blev ansat på Altidens børne- og ungehjem Solhøj, hvor hun har været siden marts 2022.                   

Børne- og ungehjemmet Solhøj
Børne- og ungehjemmet Solhøj ligger i Jammerbugt Kommune et par kilometer fra Brovst.

På Solhøj bor der lige nu otte børn og unge i alderen 7 til 15 år, og Sisse er aldrig alene med mere end fire børn ad gangen. Hvor hun før kunne stå alene med en klasse på 28 elever, har hun nu langt større mulighed for at gå i dybden med børnene og de unge, lære dem bedre at kende og hjælpe dem.

”Det der har gjort, at jeg er blevet så vild med det her område og arbejdet på Solhøj, det er, at vi er sammen med børnene og de unge i deres hjem. Vi kan nå dem på en helt anden måde. Der er også en helt anden normering,” siger Sisse og tilføjer:

”Så du kan gøre en meget større forskel, og det er egentlig det, jeg brænder for, og derfor jeg valgte, at jeg skulle arbejde med børn og unge. Det er at gøre en forskel især for dem, der ikke har de bedste odds med sig.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj

Læs mere: Sådan ser de fysiske rammer ud på Solhøj

Sisse Christensen er pædagogisk medarbejder
Struktur og faste rammer er vigtigt for børnene og de unges trivsel på Solhøj.

De skal kunne regne med os

Altidens børne- og ungehjem Solhøj tilbyder socialpædagogisk behandling til børn og unge i alderen 7-18 år samt ungestøtte til aldersgruppen 18-23 år. Fælles for børnene og de unge er, at de på grund af sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder har behov for at blive anbragt uden for hjemmet.

De kommer ofte fra en opvækst med omsorgssvigt og en høj grad af uforudsigelighed. Det kan komme til udtryk i form af udviklings- og adfærdsvanskeligheder, problemer med impulskontrol, tilknytningsforstyrrelser, overbliksvanskeligheder, udfordringer med at organisere en hverdag og udfordringer med sanseintegration, ligesom de kan have diagnoser som ADHD og autisme. For nogle kan ungdomskriminalitet og misbrug også spille en rolle.

Disse mange forskellige udfordringer stiller høje krav til den støtte og hjælp, et tilbud som Solhøj skal kunne tilbyde. Faste rammer, genkendelighed, tryghed og tillid er nogle af de vigtigste elementer for, at børnene og de unge trives.

“Mange af de her børn og unge er vokset op i et enormt kaos, hvor de ikke har kunne regne med noget. Mange af dem har ikke kunne regne med, at der kom mad på bordet til aften, eller at mor og far overhovedet kom hjem. De har om noget brug for, at de hele tiden får oplevelsen af, at de kan regne med os. Og at vi holder det, vi lover, da de har en enorm mistillid på grund af svigt i opvæksten.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj
Køkkenet på Solhøj
Køkkenet på børne- og ungehjemmet Solhøj.
Fællesstue Solhøj
På Solhøj lægges der vægt på den hjemlige hygge, hvilket afspejles i indretningen.

Solhøj er børnene og de unges hjem, og derfor indebærer Sisses arbejdsopgaver som pædagog en bred vifte af hjælp, støtte og omsorg i hverdagen.

“Vi gør alt det, man gør i et almindeligt hjem. Vi laver mad, køber ind og vasker tøj, støtter dem i daglig hygiejne, hjælper med lektier, kører til og fra fritidsaktiviteter osv. Vi har en ret fast struktur for børnene og de unge, da det er det, de har det bedst med,” forklarer Sisse, der også nævner arbejdsopgaver såsom at putte de små om aftenen og at yde hjælp og trøst, når de er kede af det.

“Man kan sige, at vores arbejdsopgaver er alt det, som en mor og en far også gør, bare med den pædagogiske faglighed inde over.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj

Fokus på faglighed

For Sisse er det vigtigt med fokus på høj faglighed i det daglige arbejde og en god faglig sparring kollegaerne imellem. Nogle af de pædagogiske tilgange, som der tages udgangspunkt i på Solhøj, er bl.a. KRAP-metoden, Low Arousal og relationspædagogisk tilgang, hvor der er fokus på anerkendelse og at nå børnene og de unge, hvor de er.

Men opmærksomheden er ikke kun rettet mod adfærden hos børnene og de unge. I det daglige pædagogiske arbejde handler det for personalet i høj grad også om at kunne vende blikket indad. Sisse uddyber:

”Det er vigtigt, at personalet formår at være i ro selv og være rolige i deres eget nervesystem, da nervesystemer smitter. Så hvis et barn eller en ung er helt oppe at køre, så er det vigtigt, at vi kan holde os i ro, så de kan spejle sig i det. Det handler om at få dem reguleret og være konfliktnedtrappende.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj
Terrassen på bostedet
Terrassen på Solhøj giver gode muligheder for fællesspisning og hygge, når vejret tillader det.

Læs mere: På Kværndrup mødes børnene og de unge med tillid og tryghed

Succes med Altidens skole

Noget af det der gør Solhøj speciel er bl.a., at børne- og ungehjemmet er tilknyttet Tranhøjskolen, som er Altidens skoletilbud. Som barn eller ung på Solhøj er der således mulighed for at gå i en skole, som har et tæt samarbejde med det sted, man bor, og de pædagoger, som man går op og ned ad til hverdag.

I gennemsnit går ca. halvdelen af Solhøjs børn og unge på Tranhøjskolen, mens resten går i en almen folkeskole. 

For Sisse er Tranhøjskolen en kæmpe fordel, da det tætte samarbejde med skolen, giver pædagogerne på Solhøj mulighed for at tilbyde børnene og de unge en mere helhedsorienteret indsats. Dertil er der et meget tæt samarbejde med skolens lærere.

”Lærerne på skolen ved lige så meget, som vi gør, og de er også med til statusmøder og møder med kommunen. Så de kender børnene på et helt andet plan end lærerne på de almene folkeskoler. Og så er klasserne meget små,” fortæller Sisse og tilføjer:

Tranhøjskole boldbane
Elever spiller fodbold sammen med lærerne på Tranhøjskolen.

“Vi kan lave nogle helt særlige forløb, som man ikke ville kunne i en almen skole, fordi vi samarbejder på et helt andet niveau. Rigtig mange af vores unge har dårlige erfaringer med skoler. Mange har været på mange skoler og har rigtig meget skolevægring, nogle er blevet mobbet. Vi har mange, der når de kommer til os, ikke har gået i skole længe, og som bare ikke vil i skole mere. Og der har vi kæmpestor succes med Tranhøjskolen.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj
Altidens interne skole Tranhøjskolen
Et klasseværelse på Tranhøjskolen.

Sisse fremhæver to af deres unge som eksempler. Begge bar på en stor modstand mod at gå i skole og havde ikke været i skole længe. Det ændrede sig imidlertid, da de startede på Tranhøjskolen:

”De går i skole nu på fuld tid og har ikke længere den samme modstand. For den ene af de unge lavede vi et helt stille og roligt forløb, hvor han startede med to timer om dagen, fire dage om ugen. Og så gik vi op i tid stille og roligt, ligesom skolen kunne sætte ind med timer, hvor han var alene med en lærer.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj

Læs også: Altidens skoletilbud Tranhøjskolen

Det bedste ved arbejdet

Lige netop det at kunne se en udvikling, også når der er tale om små skridt, det er ifølge Sisse noget af det bedste ved arbejdet. For eksempel når udviklingen indebærer, at de unge vender ryggen til kriminalitet på trods af, at de måske aldrig har kendt til andet.

En af vores unge, som havde en dom for ungdomskriminalitet, han var af den opfattelse, at han skulle være kriminel, for han kendte jo ikke andet. Nu et par år efter har han ikke lavet noget som helst kriminalitet og har overhovedet ikke nogen som helst interesse i det og passer sin skole.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj
Bostedets have
Solhøj ligger på en stor grund med en skøn have.
Solhøj have trampolin
I haven er der rig mulighed for leg og sjove fysiske aktiviteter.

At kunne bidrage til en positiv forandring i børnene og de unges liv udgør en stor motivationsfaktor for Sisse. Samtidig er hendes dedikation og engagement også stærkt drevet af de relationer, der opbygges undervejs til børnene og de unge. Som hun selv udtrykker det:

Vi opbygger nogle meget dybe, nærværende, og trygge relationer. Jeg holder af de her børn og unge, og jeg vil dem virkelig gerne og gør, hvad jeg kan for at hjælpe dem. Det er en kæmpe motivation for mig.”

Sisse Christensen, pædagogisk medarbejder på Solhøj
Værelse på Solhøj
Et af værelserne på børne- og ungehjemmet Solhøj.
Værelse på Solhøj
Alle Solhøjs børn og unge har eget værelse.