Altiden socialområdet

Pædagogisk leder på Altiden Korninghøj: “Ingen er forkerte”

Angur pædagogisk leder botilbuddet Korninghøj

For Angur, som er pædagogisk leder på botilbuddet Altiden Korninghøj, handler arbejdet først og fremmest om, at han kan hjælpe borgerne med at få en bedre hverdag ved hjælp af faglighed, forståelse og tid.

Plads til den enkeltes behov

”Noget af det vigtigste i det her fag, og som jeg synes, vi er gode til i Altiden, det er at få borgerne til at forstå, at ingen er forkerte. Og at der er en værdi i at være sammen med dem,” forklarer Angur, der har været ansat på Korninghøj siden November 2018.

På Korninghøj, der ligger lidt uden for Horsens, er der skabt plads til voksne med funktionsnedsættelser som f.eks. angst, depression, ADHD, personlighedsforstyrrelse m.m.
Og det med pladsen gælder ikke bare i forhold til de renoverede boliger – som er indrettet med eget badeværelse og tekøkken og efter borgerens smag. Det handler i mindst lige så høj grad om pladsen til den enkelte borgers behov for respekt, selvbestemmelse og anerkendelse.

Altiden Korninghøj
Botilbuddet Korninghøj ligger i smukke omgivelser lidt uden for Horsens.

”Når man er pædagog på et botilbud hos Altiden, så er det vigtigt at være bevidst om, at det er borgerens hjem, man kommer ind i, når man er på arbejde. Det er vigtigt at huske, at jeg jo på den ene side har nogle ting, jeg skal nå, og at det på den anden side også nogle gange bare er vigtigt at sætte sig ned og være tilgængelig. Det er en balancegang.”

Angur, pædagogisk leder på Korninghøj

Angur har tidligere arbejdet med omsorgssvigtede unge, udviklingshæmmede, børn, domsanbragte voksne og uledsagede flygtninge. Alt sammen erfaringer han trækker på i sit daglige arbejde med borgerne på Korninghøj.

Læs mere: Hverdagen og de fysiske rammer på Korninghøj

Dagsform og delmål er afgørende

På spørgsmålet om hvad det daglige arbejde kan indebære, forklarer Angur, at hver enkelt medarbejder har ansvaret for en borger, når de er på arbejde.

”Vi har hver især ansvar for at sikre, at vi arbejder ud fra de indsatsmål og delmål, den enkelte borger har sat sammen med deres rådgiver. Og at vi giver dem den støtte, de har brug for,” siger han.

Derudover har pædagogerne nogle samtaleark, som de hver måned bruger, når de taler med borgerne om deres ønsker og drømme – og hvad der kan være deres delmål, f.eks. at lære at tage bussen alene.

Pædagogisk leder Angur Korninghøj
Pædagogisk leder Angur med en af medarbejderne på Korninghøj.
Borgere på Korninghøj
Borgerne på Korninghøj er voksne med intellektuelle eller kognitive forstyrrelser.

”Alt efter borgerens dagsform, kan det være helt ned i detaljer, at jeg fortæller ham, at nu skal han sætte sig ned, rejse sig op, trække bukserne på. Nogle borgere kan være så dårlige, at de ikke kan de ting. Fordi deres sygdom, livssituation eller dagsform gør, at de ikke kan navigere i mange forskellige stimuli eller har overskuddet til at spejle sig i andre,” siger Angur og tilføjer:

“Nogle har brug for, at vi står ved siden af dem, når de laver morgenmad. De har måske brug for hjælp til ikke at hælde for meget mælk op i tallerkenen, så det sprøjter ud over det hele. Eller de har brug for, at vi kun tager tre typer pålæg op, så de kun har dem at vælge mellem, så det ikke bliver for meget for dem.”

Angur, pædagogisk leder på Korninghøj

Forståelse for den enkelte

I Altiden arbejder personalet på alle botilbud med det, der kaldes low arousal. Det handler kort sagt om, at pædagoger og ansatte er i ro, og at borgeren spejler sig i den ro samt at personalet ved, at alle mennesker gør det bedste de kan ud fra det, de kan.

”Det kan f.eks. være, at jeg bager boller med en borger, som pludselig begynder at kaste med noget. Snakker man low arousal, så handler det om, at jeg ved, at borgeren gør det, fordi han eller hun i situationen ikke kan give udtryk for sine følelser på en anden måde. Og så er det mit job at lære borgeren en anden måde at udtrykke sine følelser på. Og at det er okay at være vred. Det er okay at være ked af det, det er okay at være frustreret og sur,” siger han og tilføjer:

Altiden Korninghøj Angur borger
Angur i køkkenet med en af borgerne på botilbuddet.

”Det kan vi ikke gøre lige i dét øjeblik, men vi kan gøre det over tid ved, at jeg giver udtryk for, at ”jeg er her, jeg kan godt lide dig. Men den adfærd du har lige nu, den skal vi arbejde med, for at du kan få det bedre og få nemmere ved at være i verden.”

Læs mere: Tilsynschef Rikke sætter kvaliteten for borgeren i centrum

Nysgerrighed er vigtigt

I Angurs optik er det både godt og skidt at begynde med at læse journalen, når der flytter en ny borger ind på Korninghøj.

”Selvfølgelig skal du vide, at den her borger f.eks. har en dom. Vi skal vide, om han/hun er indenfor vores godkendte målgruppe osv. Men hvis du først lige kigger på mennesket, inden du går ind og læser om, hvad han eller hun fejler, så er det måske nemmere at være rigtig nysgerrig på, hvad det er for nogle ressourcer, vedkommende har. Hvornår er det hans sygdom, der gør noget? Og hvornår er han en helt almindelig 19-årig ung mand, der bare ikke gider noget,” forklarer Angur og fortsætter:

Altiden Korninghøj bolig
Alle boliger på Korninghøj er indrettet med eget tekøkken og badeværelse.

”Det er der, vi skal bruge hinanden fagligt. Der skal vi spørge ind og finde ud af, hvad der sker, og hvordan vi er nysgerrige på borgeren og situationen. Det er også dér, de metoder, vi bruger, giver mening. Fordi vi kan tage fat i vores viden og sige, ”sådan ser vi situationen, og sådan her ser han det”. Og på den måde få en bedre forståelse.”

Det handler mest om mod

Når nogen taler om at have tålmodighed i rollen som pædagog på et botilbud med mennesker, som kan være følelsesmæssigt sårbare eller ustabile, så mener Angur, at det er lidt misforstået.

”For mig at se, handler det ikke om tålmodighed. Det handler om at vende lige netop det ord om og sige: ”at turde at være modig”. F.eks. ved at overgive en konfliktsituation til en kollega, hvis man kan se, at det ikke fører videre med mig på en positiv måde for borgeren. For det handler ikke om mig og mit behov for at løse situationen. Det handler om den bedste løsning for borgeren,” understreger han.

”Jeg tror da, hånden på hjertet, at vi alle sammen er gået hjem fra arbejde, og har tænkt, at der var en situation, der ikke var okay, og vi kunne have gjort mere. Men så skal vi bare huske, hvad det er, vi er her for – at støtte,” siger han.

Læs også: De nominerede til Kvalitetsprisen 2022 er fundet

Altiden Korninghøj Kvalitetsprisen 2022
Angur med Korninghøjs tilbudsleder Paw Pedersen, da botilbuddets pædagogiske kvalitet blev hædret med en nominering til Ambeas Kvalitetspris 2022.

Faglighed kan skabe forandringer

På spørgsmålet om, hvad der er det mest udfordrende og spændende ved at arbejde på et botilbud som Altiden Korninghøj, siger Angur:

”Når jeg møder ind, kan jeg ikke vide, om den borger, jeg har ansvaret for den dag, har en dag, hvor han eller hun f.eks. har en manisk adfærd. Så må jeg bare huske, at jeg skal være der for ham eller hende. Og så må den gulvvask, eller hvad der er planlagt den dag, jo bare vente. Eller når en borger kommer hen til mig og viser mig en anden og mere hensigtsmæssig adfærd end dagen før. Så ved jeg, at jeg har formået at bruge min faglighed på en måde, der får vedkommende til at gøre noget aktivt for at ændre noget. Det er dét, det handler om for mig.” Han tilføjer:

“Vi ser på hvert enkelt menneske vi står overfor, og det er for mig det, som vores vision betyder, når vi siger, at vi gør verden lidt bedre – ét menneske ad gangen.”

Angur, pædagogisk leder på Korninghøj