Altiden socialområdet

Områdechef i Altiden: ”Vi inddrager medarbejderne”

Ambea Kvalitetspris 2023

Det var en stolt områdechef, der sammen med to lige så stolte medarbejdere fra Altiden Socialkonsulenter, modtog Ambeas Kvalitetspris 2023. En flot anerkendelse, der udspringer af en arbejdskultur præget af psykologisk tryghed og en stærk teamånd.

En enig dommerkomite pegede på det pædagogiske behandlingstilbud Altiden Socialkonsulenter, der hører under Altiden Støtte, som den danske vinder af Ambeas Kvalitetspris 2023, da prisen blev uddelt i Stockholm den 19. marts 2024.

For Altiden Socialkonsulenter var det en ny og spændende oplevelse. Prisuddelingen var deres første, siden de blev en del af Altiden i sommeren 2022.

”Det var en ny følelse, da vi ikke har været en del af en organisation tidligere, og fordi vi ikke har erfaring eller historik med at blive indstillet til den type anerkendelse. Men man bliver stolt på vegne af teamet og ens medarbejdere, som er dem, der leverer alt det gode arbejde ude hos familierne og hos de unge. Så det var fedt,” fortæller områdechef i Altiden Støtte, Hans Avenstrup og tilføjer:

Men for os var det at vinde nok ikke det vigtigste. Det vigtigste var at være en del af sammenhængen. Vi bruger en masse energi på at omtale os selv som ”Ét Altiden”, så det at mærke, at man er en del af det, det var givende.

Områdechef i Altiden, Hans Avenstrup.

Læs også: Altiden Socialkonsulenter vinder Ambeas Kvalitetspris 2023

Fastholdelse af medarbejdere

Velfungerende teams med høj arbejdsglæde og psykologisk tryghed, der underbygges af et konstant lavt sygefravær. Det var nogle af de centrale elementer, som dommerkomiteen fremhævede i deres bedømmelse af Altiden Socialkonsulenter.

Udover et lavt sygefravær kommer den høje medarbejdertilfredshed også til udtryk i Socialkonsulenternes evne til at fastholde medarbejderne. På tre år har der ikke været udskiftning i medarbejdergruppen, som tæller 27 socialkonsulenter, fortæller områdechef i Altiden, Hans Avenstrup:

”Hvis du ikke har psykologisk tryghed i din medarbejdergruppe, så er der heller ikke en medarbejdergruppe, der præsterer, som de har mulighed for. De skal have tillid til deres afdelingsleder og til tilbudslederen i det, som vi sender dem ud i. Hvis ikke de har det, så får vi ikke leveret de resultater, vi skal, og som vores samarbejdspartnere køber. Samtidig ville vi så heller ikke kunne fastholde medarbejderne – så bliver det sådan en svingdørs-kultur. Og det har vi ikke. Vi har ikke haft medarbejdergennemstrømning i tre år.”

Altiden Socialkonsulenterne kvalitetspris
Områdechef Hans Avenstrup med sit team fra Altiden Socialkonsulenter: Karina Steensen og Jonas Persson samt Altidens administrerende direktør, Jan Wilken, (yderst tv.) og regionschef for Socialområdet, Børn, Unge og Støtte, Gitte Bak Rios (yderst th.)

Overskud skaber gode resultater

Fokus på trivsel, arbejdskultur, medarbejderindflydelse og inddragelse samt høj kvalitet af supervision på sager er vigtige grundsten i den måde, Altiden Socialkonsulenter arbejder på.

Områdechef Hans Avenstrup peger i den forbindelse på vigtigheden i at investere i sine medarbejdere med temadage, uddannelse og personaledage. Og at sikre transparens i beslutninger og strategi og at afpasse dem, så det også er meningsgivende for medarbejderne.

På den måde sikres der et fælles ståsted og et overskud i arbejdet med de børn, unge og familier, som de kommer ud til – et overskud der skaber gode resultater i den anden ende:

Vi kan se det på resultaterne. Vores samarbejdspartnere får løst mange af de udfordringer, som de er gået i stampe med, og de får nogle virkelig gode og kvalificerede rapporter, som beskriver forløbene – og som vi også investerer meget tid i. Det er det, som borgerne skal have med videre i deres liv, og som kan være afgørende for, om de får tilbudt det rigtige efterfølgende.

Områdechef i Altiden, Hans Avenstrup.

Læs også: Stor opbakning til årets affaldsindsamling

Kvalitetsprisen er Ambeas interne pris, der er skabt for at fremhæve og gøre opmærksom på tilbud/ydelser, der har taget en helhedsorienteret tilgang til kvalitet og udviklet forretningen. Prisen er blevet uddelt årligt siden 2015.

I år var udover Altiden Socialkonsulenter også Altidens botilbud Luneborg og Landerupgaard nomineret.

Luneborg Kvalitetspris
Botilbuddet Luneborg var repræsenteret ved tilbudsleder Kaare Johansen, afdelingsleder Susanne Eichner, SSA Lene Holm Jørgensen og regionschef, Alice Gade Jensen.
Landerupgaard Kvalitetspris
Botilbuddet Landerupgaard var repræsenteret ved tilbudsleder, Susanne Cederberg, Nicole Lau, Malene Juhl Nielsen og regionschef Alice Gade Jensen.