Anna-Marie er sygeplejefaglig leder på Altidens friplejehjem Fribo Holte

På Altiden Fribo Holte arbejder Anna-Marie som sygeplejefaglig leder og stedfortræder for centerlederen. Udover at have det overordnede sygeplejefaglige ansvar for hele friplejehjemmet bruger hun også meget tid på at opbygge en tryg og nær relation til både beboere og pårørende.

Her fortæller Anna-Marie om sit daglige arbejde på Fribo Holte, hvad det vil sige at udføre palliation, og hvordan man på friplejehjemmet tager beboerne og deres pårørende i hånden i den sidste tid. Hør også, hvad der for hende er det mest givende i hverdagen, og hvad der gør Fribo Holte til et helt særligt sted.

Hvad indebærer arbejdet som sygeplejefaglig leder?

Hvordan ser hverdagen ud på Fribo Holte?

Stjernestunderne i det daglige

Sådan får man en bolig på Fribo Holte

Når livet nærmer sig en afslutning

Hvordan involveres de pårørende i den sidste tid?

Hvad sker der, når en beboer går bort?

Palliation, hvad betyder det?

Vil du arbejde hos os?

I Altiden tilbyder vi ældre på vores plejehjem og friplejehjem en tryg og omsorgsfuld hverdag.
Vi glæder os til at få dig som ny kollega.

Mød flere medarbejdere i Altiden