Ældreområdet

Nyt tiltag skal løfte kvaliteten i ældreplejen

Altiden ældreområdet beboer

Regeringen og Kommunernes Landsforening er netop blevet enige om fælles nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen. Det vil gøre det lettere for borgerne at få overblik over kvaliteten i de enkelte tilbud og støtte en fair konkurrence

Fremover skal en række fælles kvalitetsparametre gøre det muligt at sammenligne kvaliteten og resultaterne af indsatsen på ældreområdet på tværs af kommuner og institutioner ud fra tre overordnede temaer.

”Vi hilser det nye kvalitetstiltag velkommen. På den måde får vi skabt en god fælles forståelse for, hvad kvalitet er. Det betyder også, at borgerne får et bedre indblik i kvaliteten i de enkelte tilbud og kan vælge ud fra det grundlag. Det vil bidrage til styrket valgfrihed, fair konkurrence og et større fokus på oplevet kvalitet,” fortæller Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden.

Tre kvalitetstemaer

Temaerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening. De tre temaer er:

– Funktionsevne
– Livskvalitet og tilfredshed
-Sammenhæng og forudsigelighed

Helt konkret er forslaget, at man under temaet funktionsevne måler på udviklingen i borgernes funktionsevne i forbindelse med rehabiliteringsforløb. Under temaet »livskvalitet og tilfredshed« anbefaler arbejdsgruppen en kvalitetsindikator for borgerens oplevede effekt af de kommunale indsatser. Under temaet »sammenhæng og forudsigelighed« har arbejdsgruppen sidst peget på antallet af forebyggelige indlæggelser hos ældre, der modtager hjemmehjælp, som en relevant kvalitetsindikator

Læs mere i pressemeddelelsen fra Sundheds –og Ældreministeriet her: