Altiden socialområdet

Ny tilbudsleder i Altiden: Sådan rykker vi borgerne allerbedst

Tilbudsleder Lasse Borum Nielsen

Lasse Borum Nielsen bliver ny tilbudsleder for børne- og ungehjemmene Altiden Huset og Altiden Kværndrup samt botilbuddene Altiden Halsebyvej og Altiden Stenagervej. Lasse Borum Nielsen, der har en lang karriere bag sig som bl.a. afdelingsleder på børne- og ungehjem, ser frem til at blive en del af Altiden og at lede afdelingslederne med fokus på psykologisk tryghed.

24 års erfaring

Lasse Borum Nielsen, 45, tiltræder d. 3. juni 2024 som ny tilbudsleder i Altiden på socialområdet. I sin rolle som tilbudsleder kommer Lasse til at have det overordnede ansvar for driften af børne- og ungehjemmet Altiden Kværndrup på Fyn og børne- og ungehjemmet Altiden Huset i Slagelse. Samtidig bliver han tilbudsleder for to botilbud i Slagelse – Altiden Stenagervej og Altiden Halsebyvej. Begge henvender sig til voksne i aldersgruppen 18-85, under paragraf 107.

Lasse Borum Nielsen, der oprindeligt er uddannet pædagog, kommer fra en stilling som afdelingsleder for to privatejede børne- og ungehjem under Team Olivia-koncernen. Her var han ansat i lidt over halvandet år.

Med 24 års erfaring fra socialområdet, 12 år af dem som afdelingsleder på en række forskellige institutioner for børn og unge, er Lasse Borum Nielsen særdeles velbevandret indenfor sit felt.

Nu glæder han sig til at blive del af en større organisation som Altiden og være med til at udvikle og drive de fire tilbud, hvoraf to af dem stadigt er forholdsvis nye i Altiden.

Læs også: Altiden Kværndrup: Fra fastholdelser og vrede til en tryg barndom og lovende fremtid

Børne- og ungehjemmet Kværndrup
Børne- og ungehjemmet Altiden Kværndrup på Fyn.
Altidens børne- og ungehjem Huset
Børne- og ungehjemmet Altiden Huset i Slagelse.

En del af noget større

Børne- og ungehjemmet Altiden Kværndrup åbnede i efteråret 2023. Børne- og ungehjemmet Altiden Huset blev overtaget af Altiden i foråret 2022.

”Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg synes, at de her omstillingsprocesser er enormt spændende, – at give personalet følelsen af, at de er en del af noget større og ikke ”bare” f.eks. Altiden Huset i Slagelse, men en del af en stor organisation,” siger Lasse Borum Nielsen, der kan se mange fordele ved at indgå i en større virksomhed som Altiden:

”I min verden er der allerflest fordele ved at være en del af en større organisation. Specielt hvis ting bliver vanskelige, så er det rigtig godt at have en stor organisation i ryggen til at hjælpe. Det giver en sikkerhed i forhold til f.eks. økonomi og tværfaglighed. Der skal selvfølgelig ressourcetilpasses hele tiden – men nogle gange, så kan det gå hurtigt, når borgerne skal videre. Og der kan det være svært, hvis man står alene.”

Det store overblik

At samle tilbud fra både børn- og unge og voksenområdet under én tilbudsleder er en ny måde at strukturere ledelsen. Førhen havde børn- og ungetilbuddene én tilbudsleder og de to voksentilbud havde én tilbudsleder.

Lasse Borum Nielsens opgave vil blive at lede lederne, dvs. at være leder for afdelingslederne, som omvendt har det daglige personalemæssige ledelsesansvar på hvert deres tilbud.

Nærledelse af personalet har fyldt meget i Lasses forrige stillinger, men nu ser han frem til i langt højere grad at påtage sig opgaven med at se tingene mere fra et helikopterperspektivet.  

”Det, der tiltalte mig her, var at komme mere ind i maskinrummet i forhold til strategier og visioner i stedet for at have den daglige nærledelse af personalet. Det vil jeg selvfølgelig stadigvæk have, men nu hedder det ledelse af afdelingsledere,” siger han og uddyber:

”Min opgave bliver at drifte stederne og lede afdelingslederne. Jeg skal bl.a. sørge for, at retningslinjer og værdier bliver overholdt, og dette skal jeg gøre igennem lederne. Så jeg skal bevare helikopterperspektivet og så sørge for at have fire rigtig gode tilbud.”

Altiden Halsebyvej
Botilbuddet Altiden Halsebyvej i Slagelse.
Altiden Stenagervej
Botilbuddet Altiden Stenagervej i Slagelse.

Glade medarbejdere er alfa omega

Ledelse er en udfordrende disciplin. Det stiller ikke kun høje krav til tilbudslederen men også afdelingslederne. Og her kan Lasse Borum Nielsen byde ind med en stor mængde sparring og viden:

”Jeg ser frem til at sparre og støtte lederne på de forskellige tilbud med min viden på området. Men samtidig respektere at de også har deres eget ledelsesfelt med eget ledelsesansvar,” siger han.

”Det, jeg skal, det er at sørge for at få det bedste frem i de mennesker, der er her”

Tillid og psykologisk tryghed i en personalegruppe er noget af det vigtigste for et godt arbejdsmiljø og et velfungerende botilbud og børne- og ungehjem, understreger Lasse Borum Nielsen. Arbejdsmiljøet smitter nemlig af på borgerne. Derfor er f.eks. sygefravær én af de ting, han typisk ser ind i, da det kan være tegn på et dårligt arbejdsmiljø.

Samtidig er det en ond spiral at komme ind i, hvis ikke man får taget hånd om det. Gode vikarer er guld værd, men for mange nye ansigter kan også ødelægge stabiliteten, vurderer Lasse Borum Nielsen.       

”Hvis der er tryghed, og man har en personalegruppe, som har det godt med hinanden, så er det der, du kan rykke børn, unge og voksne rigtig, rigtig meget. Hvis ikke det er til stede derimod, så rykker du ikke ved noget. En høj grad af selvledelse er noget af det, jeg tror, der giver de mest tilfredse medarbejdere. Ved at have nogle børne- og ungehjem og botilbud hvor personalet rent faktisk glæder sig til at komme på arbejde, rykker vi børn, unge og voksne, der bor hos os, allerbedst. Men det kræver, at personalet rent faktisk også synes, at de gør en forskel.”