Ældreområdet

Ny centerleder for Skovsminde, Bakkebo og Holbohave

Camilla Witt centerleder Bakkebo og Skovsminde

Camilla Witt vil stå i spidsen for en ny kontraktperiode i Gribskov, som ny centerleder for Skovsminde Plejecenter, Bakkebo Omsorgscenter og Holbohave Dagcenter for borgere med demens. Ansættelsen markerer et skifte i Altidens tilgang til ledelse i Gribskov. Camilla Witt tager den nye rolle på sig med stor nysgerrighed og høj faglighed og ser store fordele ved et samarbejde mellem de to plejecentre og dagcentret.

Tæt på beboerne og personalet

Den 1. februar 2024 tiltrådte Camilla Witt stillingen som ny centerleder for Skovsminde Plejecenter, Bakkebo Omsorgscenter og Holbohave Dagcenter for borgere med demens. Og med 11 års erfaring inden for ledelse på ældreområdet bringer hun en solid viden og indsigt med sig.

Camilla Witt, der er uddannet sygeplejerske, kommer fra en stilling som distriktsleder i Helsingør Hjemmepleje, distrikt 1, og har inden da, i mere end seks år, arbejdet som leder på plejecentre i Nordsjælland, hvor hun primært har haft fokus på somatiske og demente beboere og borgere.

Nu glæder hun sig til igen at skulle vende tilbage til plejecentrenes hyggelige atmosfære og komme tættere på beboere, pårørende og medarbejdere.

“Jeg glæder mig super meget til at vende tilbage til plejecenterområdet, møde beboerne, medarbejderne og de pårørende og til at have et tæt samarbejde med dem og kommunen, siger Camilla Witt, der også ser frem til at skulle definere den nye ledelsesstruktur i samarbejde med de plejefaglige afdelingsledere.

Skovsminde Plejecenter have
Skovsminde Plejecenter.
Bakkebo Omsorgscenter springvand
Bakkebo Omsorgscenter.

En ny ledelsesstruktur

Skovsminde Plejecenter og Bakkebo Omsorgscenter i Gribskov vil for fremtiden høre under den samme centerleder, – Camilla Witt. Det er en ændring i den måde ledelsesstrukturen har set ud før, hvor man har haft én centerleder for hvert plejecenter. Nu deles ansvaret ud mellem centerlederen og to plejefaglige afdelingsledere – én fra hvert sted.

Læs også: Sådan ser de fysiske rammer ud på Bakkebo Omsorgscenter

“Vi går hen imod en deling i ansvar, så vi bruger kompetencerne bedst og med en erkendelse af, at ledelse indeholder mange facetter, der ikke nødvendigvis rummes i én og samme person,” fortæller Altidens chef for ældreområdet, Hanne Staanum.

Den nye centerleder vil primært have det helt overordnede økonomiske, strategiske og kontraktmæssige driftansvar for begge plejecentre.

Samtidig vil de plejefaglige afdelingsledere fokusere på den nære daglige drift, herunder personaleledelse, og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne.

Camilla Witt centerleder Bakkebo og Skovsminde
Til dagligt vil centerlederen have et tæt samarbejde med de plejefaglige afdelingsledere samt teamkoordinatorer fra hvert sted. 

“Jeg synes, at det er enormt spændende med den nye ledelsesstruktur, herunder at skulle være centerleder for to plejecentre. Noget af det jeg vil starte med, det er at finde ud af, hvordan vi kan samarbejde. Hvordan kan vi udnytte hinanden bedst muligt ved at kigge på, hvad det er, der fungerer godt på det ene sted og måske ikke så godt på det andet. Hvordan kan vi få overført de ting, der fungerer godt,” siger Camilla Witt.

Særligt er det vigtigt for den nye centerleder at være synlig. Derfor vil hun prioritere at fordele sin tid ligeligt mellem de to lokationer samt lytte og åbent modtage ideer fra både medarbejdere, beboere og pårørende.

Holbohave Dagcenter Altiden plejecenter havearbejde
På Holbohave Dagcenter er en af aktiviteterne havearbejde.

Vi skal spille hinanden gode

En vigtig del af Altidens værdisæt er at gøre brug af alles kompetencer, at lære af hinanden og kunne reflektere. Og lige netop dette mener Camilla Witt er essentielt for at få skabt de bedste forhold for beboere og medarbejdere:

“Selvom man er leder, kan du ikke det hele, og det er ikke alt, man er god til. Og så er det vigtigt, at man kan bruge hinandens kompetencer, og at man kan gå ind og være nysgerrig på hinanden – Vi skal spille hinanden gode. Det her med at være nysgerrig og medinddragende, det er vigtigt for mig. Og det er der, hvor vi også finder ud af, hvem der er god til hvad. Det er der, det hele starter.”

Læs mere: Hverdagen på Skovsminde Plejecenter

Camilla Witt peger på, at rekruttering af medarbejdere er et oplagt fælles projekt at kigge ind i. Her kan de to plejecentre hjælpe hinanden. Et samarbejde på tværs er i bund og grund kun en fordel for alle, mener hun:

“Jeg kan kun se fordele ved det, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang. I sidste ende skal det komme beboerne og deres pårørende til gavn og selvfølgelig også medarbejderne. Mit mål er at skabe de bedste plejecentre, hvor man som beboer har lyst til at bo, og hvor man også har lyst til at arbejde. Det må være alfa omega.”

Bakkebo Omsorgscenter drivhus
Bakkebo Omsorgscenter.