Altiden socialområdet

Nicki er medarbejdernes talerør i bestyrelsen

Nicky Altiden socialbestyrelse medarbejderrepræsentant 2023

Mød Nicki Holmberg. Han arbejder til dagligt som pædagog hos Altiden Villa. Et opholdssted i Vanløse for børn og unge med autistiske diagnoser. I foråret 2023 valgte et flertal af Altidens medarbejdere på socialområdet at pege på ham som deres repræsentant ved ledelsens bord.

Kom som stor overraskelse

Den 20. marts i år tikkede en mail ind på Nicki Holmbergs computer. Med flertallet af stemmerne var det ham, der løb med titlen som medarbejderrepræsentant i Altidens Social bestyrelse. I alt stillede 28 kandidater op.  

“Altiden Villa er jo ikke den største arbejdsplads, så jeg tænkte ikke, at der ville være så mange, der ville stemme på mig,” siger Nicki Holmberg, der i valgkampen slog sig op på at være en: ”100% engareret medarbejder, som ikke er bleg for at tage en udfordring op eller sige sin mening.”

Nicki Holmberg har en uddannelse som pædagog bag sig og lige knap tyve års erfaring. I fem år har han været blandt de faste ansigter hos opholdsstedet Altiden Villa. Og før det var han vikar samme sted.

Jan Wilken og Nicki Holmberg Altiden Social bestyrelse

Vigtigt vi bliver hørt

Som medarbejderrepræsentant sidder Nicki Holmberg med ved ledelsens bord, når der skal træffes væsentlige strategiske beslutninger, der har indflydelse på virksomhedens nutid og fremtid. Det kan være alt fra drift af de individuelle steder til teambarometre, ledelse, økonomi/budgetter og virksomhedens udvikling og struktur. Overordnede beslutninger som i sidste ende berører medarbejderne på gulvet.

Her kan Nicki Holmberg bidrage med en viden og et perspektiv, som de andre medlemmer ikke nødvendigvis har. F.eks. indenfor områder som trivsel og arbejdsmetoder.

Jeg er de ansattes talerør, kan man sige, på hele socialområdet. Og det indebærer alt fra både gode og dårlige ting og at videregive informationer den ene og den anden vej. Når folk er utilfredse, og hvis der skal ske ændringer rundt omkring, så er jeg også budbringer, siger Nicki Holmberg

Med den nye titel følger også et stort ansvar. Et ansvar Altidens nye medarbejderrepræsentant tager på sig med stor entusiasme og engagement:

“Jeg synes, det er fedt, at man som menig medarbejder kan få lov til at sidde med til bords, hvor de vigtige beslutninger bliver taget – og være med til at prøve at skabe det firma, som man gerne selv vil arbejde i fremadrettet. Jeg synes, det er yderst vigtigt, at vi som pædagoger sidder med til bords og bliver hørt. For det er os, der udfører arbejdet med borgerne.”

Altiden_Jan Wilken og Nicki Holmberg_social bestyrelsen sept 2023

Altidens medarbejderrepræsentant Nicki Holmberg med adm. direktør, Jan Wilken, på opholdsstedet Villa i Vanløse.

Godt med et nyt perspektiv

I henhold til Socialtilsynsloven skal private tilbud have en aktiv bestyrelse på socialområdet. 1. december 2022 etablerede Altiden derfor én samlet bestyrelse for alle tilbuddene på socialområdet. Det nye er nu, at der også indgår en medarbejderrepræsentant. Derfor er antallet af bestyrelsesmedlemmer nu på fire i alt.

Foruden Nicki Holmberg består bestyrelsen af HR-direktør Helle Mørk Balling, økonomidirektør Claus Bilde og adm. direktør, Jan Wilken. De mødes fire gange årligt. Jan Wilken, der er formand i Altiden Social bestyrelse, glæder sig over at kunne bringe yderligere en dimension ind i bestyrelsesarbejdet:  

“Jeg sætter pris på at få et medarbejderperspektiv ind i vores ledelse af virksomheden, og at Nicki investerer sin tid i det. På den måde kan vi få nogle vinkler på, som vi måske i et ledelsesrum ikke normalt får. Og det kan Nicki bidrage med. Det er jeg superglad for”

Læs mere: Hverdagens struktur virker på Altidens botilbud Atterbakken

To kasketter

Parallelt med sin nye post i Altiden Social bestyrelse er Nicki Holmberg også tillidsrepræsentant. Men mens han i sin egenskab som tillidsmand udelukkende varetager sin egen arbejdsplads, Altiden Villa, omfatter hans rolle som medarbejderrepræsentant alle Altidens arbejdspladser og ansatte på socialområdet.

Altiden Villa interiør

Posten som medarbejderrepræsentant skal ikke forveksles med det at være tillidsrepræsentant. Som medarbejderrepræsentant får man andel i ledelsen af virksomheden og er ansvarlig for virksomhedens drift på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette har man ikke som tillidsrepræsentant. Her er man sine kollegers rådgiver og forhandler over for ledelsen samtidig med, at man er en slags ”fagforenings ambassadør”på arbejdspladsen.

Læs også: Altiden åbner nyt opholdssted på Fyn

”Det at være medarbejderrepræsentant indebærer noget helt andet end at sidde som tillidsrepræsentant overfor ledelsesrepræsentanter. Det er ikke et forhandlingsrum, men et bestyrelsesrum, forklarer adm. direktør, Jan Wilken

En brevkasse til alle medarbejdere

Nyheden om Nicki Holmbergs nye rolle har endnu ikke spredt sig til alle hjørner af koncernen, men han håber, at Altidens ansatte på sigt vil række ud til ham, hvis de mener, at de har noget, som bør tages op på bestyrelsesniveau.

“Jeg vil godt opfordre alle medarbejdere på socialområdet til at skrive til min mail, hvis der er noget, der rør sig. Det er ikke alle, der tør gå til sin ledelse eller alle, der tør gå til sin tillidsrepræsentant. Så må de gerne gå til mig. For hvis ikke der bliver skrevet, så bliver man ikke hørt, og så kan jeg ikke gøre en forskel, som jeg gerne vil,” siger Nicki Holmberg, der samtidig påpeger, at det er muligt at være anonym, hvis det er det, man ønsker.

Næste gang bestyrelsen mødes fysisk er den 1. december 2023.  

Hvis du har spørgsmål eller input til Nicki Holmberg,
så skriv til ham her: